Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Stereotypa könsroller fortfarande vanliga på film: ”Vi fixar fasaden men inte problemet”

Ett collage med olika bilder från populära Hollywoodfilmer.
Bildtext Genom att använda AI kunde man analysera könsrollerna i 34 olika Hollywoodfilmer.
Bild: LANDMARK MEDIA / Alamy/©20thCentFox/Courtesy Everett Collection/

Populärkultur påverkar vår uppfattning om världen och våra attityder. En ÅA-studie visar hur könsroller fortfarande blomstrar i Hollywood-filmer.

– Kvinnor har samma emotionella register i de flesta filmer medan männen har möjlighet att vara mer olika, få känna en mängd olika känslor. Det är det stora problemet, vi definierar kvinnor på ett sätt medan män har lov att vara väldigt olika.

Det säger Sepinoud Azimi som är docent i biomedicinsk data-analytik och projektforskare vid informationsteknologin vid Åbo Akademi.

Närbild på en leende Sepinoud Azimi, hon har en vit, stickad polotröja och hon ser rakt in i kameran.
Bildtext Sepinoud Azimi är själv en stor filmfantast.
Bild: Åbo Akademi

Hon handledde en grupp internationella studerade (Muhammad Junaid Haris, Aanchal Upreti och Melih Kurtaran) inom Erasmus Mundus-programmet, som under ett år analyserade manusen i 34 Hollywoodfilmer.

Med hjälp av AI undersökte de hur könsroller framställs och hur manliga och kvinnliga rollkaraktärer uttrycker känslor på film.

Artikeln Identifying gender bias in blockbuster movies through the lens of machine learning har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature’s Journal of Humanities and Social Sciences Communications och du kan ta del av den här.

Populärkultur formar oss

Azimi är själv en stor filmälskare och det var också en av orsakerna till att hon ville genomföra den här studien.

Hon påpekar att populärkultur, som till exempel filmer, påverkar oss och formar våra attityder, vår syn på världen och även kulturen vi lever i. Bilder och berättelser förmedlar och formar även könsroller. Därför är det viktigt att också analysera dem.

Vår studie bekräftade det vi redan anade

Sepinoud Azimi

Ett populärt sätt att mäta representation av kvinnor i film har länge varit det så kallade Bechdeltestet, där man frågar om verket har minst två, namngivna kvinnor som pratar med varandra om något annat än män.

Bechdeltestet var också en del av den här nya studien men Azimi påpekar att de ville komma åt mer komplexa mönster och valde därför att analysera språket och dialogen.

– Vår studie bekräftade det vi redan anade, att det finns klichéer för hur kvinnor, även framgångsrika kvinnor, ska vara. Och de här klichéerna är ännu värre i Hollywood-filmer.

Studien fokuserade enbart på stora, populära Hollywoodfilmer, så kallade blockbuster filmer, som till exempel The Godfather (1972), Jaws (1975), Shawshank Redemption (1994), Titanic (1997), Avatar (2009), La La Land (2016), Marvels superhjältefilmer och alla Harry Potter-filmerna.

– Det här är filmer som många av oss älskar och som också påverkar oss.

Få överraskningar

I studien analyserade man manuskripten, inte det visuella uttrycket, och man använde så kallad naturlig språkbehandling (lingvistik, datavetenskap och artificiell intelligens). På det sättet kunde man få fram de olika rollkaraktärernas känslosamhet.

Eftersom man ville få fram djupare och mer komplexa känslor kartlade man ytterligare för varje rollkaraktär de känslor man förknippade med dem och analyserade det.

– Föga överraskande visade det sig vara väldigt stereotypiskt.

Manliga rollkaraktärer på film är dominanta, kraftfulla, aggressiva medan kvinnliga rollkaraktärer är mer omtänksamma, glada, kärleksfulla och fogliga.

Det som däremot förvånade Azimi var den så kallade klusteranalysen. Den visade att hur de kvinnliga rollkaraktärerna alla placerade sig väldigt nära varandra, de hade samma emotionella mönster. Medan männen placerade på många olika håll och kunde ge uttryck för många olika sorters känslor.

En klusteranalys där de flesta röda bollar är i mitten och de blåa mer utspridda.
Bildtext Klusteranalysen visar den könsmässiga grupperingen av de olika rollkaraktärerna baserade på deras känslor.
Bild: Åbo Akademi

– Det faktum att kvinnor fortfarande är formade i en och samma form, vare sig vi vill det eller inte, det var förvånande. Samtidigt är det också alarmerande för det visar att vi fortfarande har en lång väg att gå.

Lång väg kvar

– Vi tror att vi gör framsteg men egentligen är det kosmetiskt. Den här studien visar att vi kanske fixat fasaden, det ser snyggt ut men egentligen fortsätter allt som vanligt.

Det hon syftar på är att antalet kvinnliga huvudroller ökar och de har fler repliker, men de känslor som uttrycks är väldigt begränsade.

Det finns en omedveten partiskhet och ifall vi, genom de här filmerna, ger det vidare till följande generation kommer det att fortsätta

Sepinoud Azimi

– Många i branschen försöker skapa olika sorters rollkaraktärer men manusförfattare kanske inte alltid är medvetna om hur de skriver replikerna, hur de definierar rollerna, vilka känslor de väcker då de använder vissa ord. Den här studien och vår metod kan ge människor möjlighet att, så att säga, testa manus.

– Det finns en omedveten partiskhet och ifall vi, genom de här filmerna, ger det vidare till följande generation kommer det att fortsätta och det tycker jag är skrämmande.

Filmbranschen är bara ett steg, Azimi berättar att man nu fortsatt forska i spelbranschen och hur rollkaraktärerna ser ut där och hoppas kunna publicera resultaten snart.

Via fakta kommer förändringen

En viss förbättring har ändå skett, till exempel har andelen kvinnliga rollkaraktärer ökat. Under åren 2000–2004 var de endast 15 % medan de under åren 2015–2019 ökade till nästan 44 %.

Azimi är också övertygad att det behövs forskning och speciellt fakta och bevis för att få till stånd en förändring.

– Om du talar utan bevis och säger att det ”känns” så här säger människor att du är emotionellt fäst vid ämnet, att det är din feminism som talar. Men här kan vi visa på kalla fakta, utan mänskligt ingripande. Därför är den här undersökningen så viktig.