Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Anrikt nordiskt kulturcentrum i Rom hotar gå i graven – författaren och styrelsemedlemmen Mårten Westö: ”En kulturskandal!”

Författaren Mårten Westö.
Bild: Niklas Sandström

Skandinaviska föreningen i Rom, Circolo Scandinavo, hotar gå miste om sitt bidrag på 160 000 euro från Nordiska ministerrådet från och med nästa år. Det betyder att de kan tvingas lägga ner sin verksamhet.

Skandinaviska föreningen i Rom, Circolo Scandinavo, är ett kulturcenter och residens för nordiska konstnärer. Föreningen, som grundades 1860, är den äldsta nordiska föreningen utanför Norden. Nu hotar den att gå i graven eftersom Nordiska ministerrådet som finansierar verksamheten planerar dra in sitt bidrag från och med nästa år.

Författaren och översättaren Mårten Westö har nyligen blivit invald i styrelsen för Circolo Scandinavo i Rom. Han tycker att det är både obegripligt och ledsamt att konstnärsresidenset kan bli av med sin finansiering.

– Ett sådant beslut vore inte bara sorgligt och kortsynt, utan också en kulturskandal av stora mått, säger Mårten Westö och fortsätter:

– Ett unikt och fortfarande sällsynt aktivt nordiskt samarbete, med hela 163 år på nacken, skulle därmed gå i graven. Det vore märkligt med tanke på att man påtalar vikten av nordiskt samarbete. Stället är jätteviktigt för mig och för många andra konstnärer.

Finlands svenska författareförening och Kirjailijaliitto uppmanar Nordiska ministerrådet att häva nedskärningsplanerna och fortsätta stödja Circolo Scandinavio finansiellt.

En rödbrunt tegelhus.
Bildtext Circolo Scandinavia har nyligen flyttat till en ny adress i Rom.
Bild: Mårten Westö

Beslutet sköts fram

De nordiska kulturministrarna hade ett möte i onsdags i Reykjavik, där frågan om Circolo Scandinavos framtid diskuterades. Bara den svenska och den isländska kulturministern närvarade.

– Det visar också kanske på hur man prioriterar kulturfrågor, tyvärr, säger Westö.

Torfi Jóhannesson är avdelningschef på Nordiska ministerrådet. Han säger att en av orsakerna till att man ännu inte fattade beslut i frågan är att alla kulturministrar inte deltog i mötet. Processen fortsätter per mejlkorrespondens och manglas vidare inför det slutgiltiga beslutet på ministerrådets nästa möte i november.

Frågan om att dra in bidraget till Circolo Scandinavo hänger ihop med Nordiska ministerrådets omprioriteringar av tyngdpunktsområden. Svenska Yle har tidigare rapporterat om den massiva kritiken mot Nordiska ministerrådets beslut att minska kulturbudgeten. De nordiska statsministrarna enades redan 2019 om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Det sker på bekostnad av bland annat kulturen. Totalt krymper kulturbudgeten med 20 procent under perioden 2021-2024.

Detta drabbar alltså Circolo Scandinavo och alla kulturhusen runt om i Norden. Man har ändå försökt att inte röra vid det generella stödprogrammet för nordiska aktörer, enligt Jóhannesson.

– En minskad budgetram har krävt svåra prioriteringar och kulturministrarna har i sin budgetplan i hög grad fokuserat på att begränsa de besparingar som görs på de olika kulturstödprogram som aktörer i hela Norden kan ansöka ifrån, säger Torfi Jóhannesson och fortsätter:

– Det har tyvärr inte varit möjligt att med en minskad budgetram upprätthålla hela eller delar av finansieringen till alla initiativ och kultursamarbeten och det gäller bland andra Circolo Scandinavo.

Garderat sig på sparkrav

Circolo Scandinavo har garderat sig mot sparkraven i flera år, bland annat genom att skära ner 20 procent av sina utgifter under de fyra senaste åren.

– Circolo har flyttat till nya utrymmen och lyckats sänka sina hyreskostnader med över 30 procent. Mot den bakgrunden känns det också konstigt att man inte kan komma till mötes och hitta en lösning på den här frågan. Det handlar trots allt inte om jättestora summor, säger Westö.

Mårten Westö har själv vistats och arbetat på Circolo Scandinavo i flera repriser och säger att han kan intyga hur fint, inspirerande och givande det är.

– Det ger en fantastisk möjlighet att få en inblick i de olika nordiska ländernas kultur och att lära känna kollegor som representerar från skilda konstområden. I många fall resulterar dessa möten i gränsöverskridande konstnärliga projekt som berikar hela det nordiska konstfältet.

Under den nya chefen Marie Kraft har föreningen enligt Westö dessutom knutit aktivare kontakter också med det italienska kulturlivet och olika europeiska projekt.

– På det sättet sträcker sig samarbetet över hela Europa. Utvecklingen är intressant och tangerar just frågor som hållbar utveckling. De har en ganska ambitiös satsning just nu och nya initiativ. Därför känns det tråkigt om det skulle falla platt nu på att man inte kan hitta de här pengarna.

Ett rödbrunt tegelhus.
Bildtext Circolo Scandinavo, är ett kulturcenter och residens för nordiska konstnärer.
Bild: Mårten Westö

”Konkurrensprövning har saknats”

Budgeten för 2024 är ännu inte spikad och Torfi Jóhannesson poängterar att det är för tidigt att säga något om huruvida det kommer finnas relevanta stödordningar, från vilka aktörer som Circolo Scandinavo kommer att kunna söka medel.

En annan aspekt av beslutet är att Nordiska ministerrådet efter en översyn av projektförvaltningen visat sig inte till fullo respekterat kraven på likabehandling.

– Vi kan inte längre bara välja en viss organisation eller projekt utan konkurrensprövning, utan vi måste se till att andra potentiella mottagare också har möjlighet att ansöka, säger Torfi Jóhannesson.

Det kan finnas ytterligare en chans för Circolo Scandinavo, om det skulle gå så att man blir av med det nuvarande bidraget. Nordiska ministerrådet har tillsammans med Nordiska rådet kommit överens om att reservera en del stödpengar till nordiskt samarbete utanför Norden.

– Man tar fram nya möjligheter för organisationer att söka nya medel, och här hoppas vi kunna erbjuda en möjlighet för Circolo och andra mindre organisationer att finansiera sin verksamhet även 2024, säger Torfi Jóhannesson på Nordiska ministerrådet.