Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL föreslår att covid-19 klassas som övervakningspliktig smittsam sjukdom – ändringen skulle göra slut på möjligheten till begränsningar

Mikroskopbild av SARS-CoV-2-coronaviruset. Röda stavar sticker ut ur en grå boll. Bakgrunden är mörkgrå.
Bildtext En av de typer av coronavirus som orsakar covid ser ungefär så här ut under mikroskop.
Bild: Yhdysvaltain tautikeskus CDC

För närvarande klassas covid som allmänfarlig smittsam sjukdom, men social- och hälsovårdsministeriet vill sänka klassificeringsgraden. Ett annat alternativ är att även övervakningsplikten slopas.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) föreslår att man ska sluta klassa covid som en allmänfarlig smittsam sjukdom och istället ge sjukdomen beteckningen övervakningspliktig smittsam sjukdom. THL kommer med förslaget i sitt svar på en begäran om utlåtande från social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt THL är ett annat alternativ att man inte ens klassificerar covid-19, som orsakas av coronavirus, som en övervakningspliktig smittsam sjukdom. I så fall skulle man ändå ålägga vården att informera om mikrobfynd.

Åtminstone Arbetshälsoinstitutet och flera välfärdsområden har i sina utlåtanden konstaterat att de understöder en nedklassificering av covid-19.

Social- och hälsovårdsministeriet föreslog i mitten av april att covid-19 skulle betecknas som övervakningspliktig smittsam sjukdom. Läkaren skulle ändå inte behöva göra en anmälan om smittsam sjukdom för varje fall.

Utlåtanderundan om den förordning ministeriet föreslår avslutas på fredag.

THL:s skylt
Bildtext Ett alternativ är att inte klassificera covid-19 som varken en övervakningspliktig sjukdom eller en allmänfarlig smittsam sjukdom
Bild: Tiina Jutila / Yle

Undantagsbefogenheter ett minne blott

Enligt THL är en smittsam sjukdom allmänfarlig om smittsamheten är stor, sjukdomen i sig är farlig och spridning av sjukdomen kan förhindras med hjälp av åtgärder riktade mot personer som har eller med fog misstänks ha insjuknat eller utsatts för sjukdomsalstrare. Till sådana sjukdomar hör till exempel ebola, polio och mässling.

När en sjukdom klassas som allmänfarlig smittsam sjukdom möjliggör det restriktioner både på individ- och befolkningsnivå, men också myndighetsstöd och åtgärder för att trygga tillgången på läkemedel.

Om man ändrar på klassificeringen av covid-19 till övervakningspliktig smittsam sjukdom så innebär det att man inte kan införa begränsningar.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet har man ändå redan i praktiken avstått från att införa sådana begränsningar som den nuvarande klassificeringen skulle tillåta. Till exempel ordnas det inte längre några obligatoriska hälsogranskningar, publikevenemang förbjuds inte och det fattas inte längre beslut om karantän eller isolering.

En smittsam sjukdom klassificeras som övervakningspliktig om det för uppföljningen av förekomsten av sjukdomen behövs uppgifter som lämnas av en läkare eller om det krävs särskilda åtgärder för att förebygga sjukdomsspridning, konstatera sjukdomen eller för vård och behandling av sjukdomen. Det kan också vara fråga om en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av Finland nationella vaccinationsprogram. I sådana fall är läkaren skyldig att anmäla sjukdomsfall till THL:s register.

Övervakningspliktiga sjukdomar är till exempel hiv, malaria, klamydia och fästingburen hjärnhinneinflammation.

Källa: STT