Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad stöder kulturevenemang

Kulturevenemanget Le Petit Festival är relativt nytt i Hangö, men har växt år för år.

Nu har staden beslutat att vidga samarbetet med föreningen Precense som ligger bakom festivalen och övrigt program som ordnas i anslutning till den.

Hangö beviljar föreningen 15 000 euro för att utveckla konstprogram och undervisning till exempel i stadens skolor.

Avtalet löper i tre år och granskas efter två.

Relaterat

Långt kontrakt för Östra hamnen i Hangö ses över

Hangö segelförening HSF har anhållit om att få ett långt arrendekontrakt på 20 år efter att det nuvarande kontraktet går ut i slutet av år 2026.

Hangö stad vill ännu titta lite närmare på hur stora investeringar som behöver göras i Östra hamnens infrastruktur i Hangö, innan man beslutar hur långt arrendekontrakt man beviljar operatören för gästbåtshamnen, Hangö segelförening HSF.

Stadsstyrelsen har remitterat ärendet för att få mer tid att gå igenom investeringsbehovet och kostnader.