Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många unga i Ingå har skadligt dålig kondition – en fara för hälsan och välmåendet

Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Kyrkfjärdens skola och Merituulen koulu har flest elever med sämre resultat i Move-testet.
Bild: Yle/Marica Hildén

Ingå använder ett så kallat Move-system för att mäta ungas hälsa. I fjol var nästan hälften av eleverna nära riskzonen för försämrad hälsa.

Move riktar sig till elever i årskurs fem och åtta inom den grundläggande utbildningen. Tanken är att man skall följa upp hur unga mår och sätta in hjälp där det behövs.

Mäter olika färdigheter

Move-systemet mäter tre områden av elevernas fysik. Den första är elevens fysiska egenskaper, med andra ord uthållighet, snabbhet, styrka och rörlighet. De motoriska färdigheterna omfattar balans, rörelse och hantering av olika redskap. Det tredje området är perceptionsmotoriska färdigheter. Det handlar om individens förmåga att i ett händelseförlopp med olika sinnen reagera på situationen med hjälp av olika rörelser.

Berättar om elevernas hälsa

Resultaten av de testade färdigheterna delas sedan in i tre kategorier. Bäst är ett resultat som är på en nivå som främjar hälsa och välfärd. Efter det följer resultat som är på en nivå som upprätthåller hälsa och välfärd. Det mest alarmerande resultatet är på en nivå som kan vara skadlig för hälsa och välfärd.

Flickorna hade sämre resultat än pojkarna

I testet, som arrangerades hösten 2022, deltog sammanlagt 55 elever i årskurs fem (32 pojkar och 23 flickor). Resultatet sammanställs till ett medeltal i en rapport som i sin tur hjälper skolorna att sätta in åtgärder som ska hjälpa de unga till en bättre hälsa och ett större välmående.

Resultatet från ifjol visar ett sämre resultat i tre av delmomenten för pojkar. Flickornas resultat ser ännu sämre ut. Där hade resultatet i alla sex testade moment försämrats.

Totalt har 48,1 procent av eleverna en fysisk funktionsförmåga som är på en så låg nivå nivå att den eventuellt kan störa hälsan och välfärden (pojkar 38,7 % och flickor 60,9 %).

Rapporten ger redskap för förbättringar

Nämnden för fostran och utbildning har tagit del av rapporten. I rapporten konstateras att resultaten kan variera märkbart från år till år. Hur motiverade eleverna är i testsituationen påverkar också resultatet.

Utöver det noteras i rapporten att resultatet från år 2022 eventuellt kan ses som en efterdyning av coronapandemin. Resultaten varierade också i olika skolor.

Varje skola får ta del av rapporten och fundera på vad man kan göra för att stödja eleverna till en god hälsa. Bland annat kan man ordna olika klubbverksamheter i skolan eller program på rasterna där eleverna får röra på sig.

Diskussion om artikeln