Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nu ska granar bort – fler trädslag och mer variation ska göra tyska skogar mer resistenta för klimatförändringen

Skogsarbetare fäller en stor gran.
Bildtext De omkring 120 år gamla granarna ska nu delvis ge plats åt andra trädslag.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

De hetare och torrare somrarna i Centraleuropa håller på att bli en allt större belastning för skogarna. På många håll har man därför gått in för att göra skogarna mer anpassade för klimatförändringen.

Uppe på 700 meters höjd har våren ännu inte riktigt anlänt. Där träden nedanom bergen redan grönskar är det här svårt att se några knoppar på bokträden.

I Bayern och stora delar av södra Tyskland har våren i år varit ovanligt sen och det är något som Philipp Bahnmüller från de bayerska statsskogarna fröjdas över.

– Åtminstone i den här regionen var april både blöt och kall och det är ideala förhållanden för skogen, säger Bahnmüller som är regionchef för Bayerische Staatsforsten.

Vi befinner oss i ett skogsparti som går under namnet Hessenreuther Wald och som går att hitta i det nordöstliga hörnet av Bayern, inte värst långt från gränsen till Tjeckien.

Ljudet av motorsågar skär i öronen när två skogsarbetare håller på att fälla några stora granar. Bahnmüller bedömer att granarna här är ungefär 120 år gamla.

När terrängen är svår eller när det handlar om särskilt stora träd får skogsmaskinerna stå stilla och fällningsjobbet görs med motorsåg.

Philipp Bahnmüller framför en rad stockar.
Bildtext Philipp Bahnmüller.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Minst fyra trädslag på samma yta

Förutom att de stora granarna ska säljas till virke, tjänar arbetet också till att samtidigt anpassa skogen för varmare och torrare förhållanden.

Inom de bayerska statsskogarna är det här sedan år 2020 ett alltmer prioriterat mål.

– Vi strävar efter att göra skogarna mer blandade. Förutom att vi vill ha flera olika trädslag på samma yta, måste träden också vara av olika ålder och storlek, säger Bahnmüller, samtidigt som vi trampar fram genom ett område där motorsågsmännen har arbetat redan tidigare.

Målet är att få in minst fyra olika trädslag på ytorna. På den här ytan handlar det om gran, silvergran, bok och lärkträd.

Tidigare stod här närmast enbart vanliga granar, som med sina nära markytan liggande rötter är speciellt utsatta för högre temperaturer och mer torka. På den här punkten är till exempel just den i Central- och Sydeuropa utbredda silvergranen med sina djupgående rötter mer tålig.

– I Bayern har vi tyvärr mycket granar som inte klarar av torka och hetta. Därtill blir granen ofta angripen av barkborrar, vilket leder till att granskogarna dör. Det är därför vi måste hitta nya lösningar, säger Philipp Bahnmüller.

Ett ungt bestånd silvergranar.
Bildtext O Tannenbaum – silvergranen med sina rätt mjuka och mörka barr är i Tyskland också den traditionella julgranen.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Resultatet ovisst

Av de senaste fem somrarna har flera varit exceptionellt torra, så också sommaren ifjol.

En färsk utredning visar att 80 procent av träden i de tyska skogarna har någon form av skador som hänger i ihop med torka och hetta.

– Ingen skog består enbart av friska träd, men att fyra av fem uppvisar skador är förstås mycket problematiskt. Frågan är hur många av träden som kan repa sig och åtminstone nu under den här våren har vi haft goda förutsättningar för det, säger Bahnmüller.

I Tyskland är ungefär en tredjedel av landets yta täckt av skog. De bayerska statsskogarnas totala skogsareal omfattar ungefär 750 000 hektar, alltså 7 500 kvadratkilometer. Det här är ungefär tio procent av Bayerns areal.

Om de åtgärder som man nu har gått in för också kommer att ge resultat är däremot i nuläget omöjligt att säga.

– Det vi gör är att försöka minimera riskerna, men om det lyckas kan jag med säkerhet inte säga.

Bahnmüller konstaterar att ett varmare klimat kan leda till att nya skadeinsekter hittar till de bayerska skogarna och då vet man igen inte hur skogarna anpassar sig till det här.

Granen försvinner inte helt

Att anpassa skogarna är i vilket fall som helst ett långt projekt. Till konceptet hör också att man undviker kalhyggen och i samband med all avverkning plockar man ut endast enskilda utvalda träd.

– Vi ser flera fördelar med det här. Vi vill ha en permanent avkastning från skogen och dessutom ser vi det som viktigt att skogen i sig hela tiden blir bestående.

Samtidigt måste man också ta de ekonomiska aspekterna i beaktande och inte enbart se till att öka andelen mer tåliga lövträd, som bok, ek och lönn.

– Vi kan inte enbart tänka på klimatförändringen utan vi måste också se till att vi har skogar som gynnar invånarna i området, det vill säga att vi också har skogar som ger ved och byggmaterial.

– Därför kommer den vanliga granen inte helt att tas bort, men ställvis kommer granens andel nog att minskas från 90 procent till omkring 50 procent, säger Philipp Bahnmüller.

Skogen Hessenreuther Wald sedd på avstånd.
Bildtext Av Tysklands yta är ungefär en tredjedel täckt av skog.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Man räknar för tillfället med närmare 100 000 hektar övervägande granskog som måste gå igenom en förändringsprocess.

Den här processen genomförs på två sätt. Antingen så att man gallrar och lämnar plats och främjar tillväxten av fröträd av de önskvärda trädslagen eller genom att medvetet gå in för att plantera. Det senare är ändå något som man gör rätt så begränsat.

I Tyskland finns sedan en tid tillbaka också olika initiativ där målet är att man genom att plantera träd vill skapa nya så kallade klimatskogar.

– Allt som görs för skogen är av nytta. Samtidigt måste det ändå genomföras på ett professionellt sätt. Det må låta som en enkel uppgift, men då man planterar träd, till exempel på olika höjd och i olika skogstyper, kan mycket också gå fel, säger Philipp Bahnmüller.

En skylt varnar för trädfällning i området.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle