Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Terrassen i Inre hamnen och Vasa stad har inte kommit överens – kundplatserna kan minskas till en bråkdel

Kuntsis museum i Vasa.
Bildtext Terassen vid Kuntsis museum kan komma att bli ordentligt mindre.
Bild: Yle/Alexia Sahl

Vasa stad och företaget bakom terrassen i Inre hamnen är i färd med att underteckna ett nytt kontrakt för att kaféverksamheten vid Kuntsi ska kunna återupptas. Kultur- och idrottsnämnden godkände dock inte kontraktsförslaget som sådant på sitt möte.

Inre hamnens terrass och Vasa stad förhandlar om ett nytt avtal, enligt vilket terrassföretaget ska återuppta kaféverksamheten vid Kuntsis museum för modern konst som ligger i samma fastighet.

Enligt kontraktsförslaget ska kundplatserna på terrassen minska från 300 till 80. Antalet baseras på lagen eftersom det får finnas max 80 kundplatser på terrassen, om museets toaletter ska användas som kundtoaletter.

För att det nuvarande antalet kundplatser på terrassen ska kunna behållas krävs att en ny toalettbyggnad byggs, men det projektet ligger nu på is bland annat på grund av att bygg- och hyreskostnaderna har stigit.

Terrassens tillfälliga bygglov går ut den 2 juli och det kan inte längre förlängas som tillfälligt. Enligt Elina Bonelius, föreståndare för Vasas museer, är förutsättningen för att få permanent bygglov ett avtal mellan företagaren och staden.

Nästan samma kontrakt som 2017

Det nya kontraktet skulle ersätta de tidigare kontrakten mellan Vasa stads museer och restaurangföretagaren, deras bilagor och tillägg.

Bonelius säger att villkoren i avtalet till stor är de samma som de ursprungliga villkoren för kafé- och terrassdriften som lades ut till offertrunda under 2017.

– Tanken är att museerna verkligen skulle få kaféet att fungera, säger Bonelius.

Om öppningsvillkoren inte följs skulle det resultera i en skriftlig varning och böter på 500 euro för varje dag kaféet är stängt utan anledning. Efter det tredje skriftliga meddelandet skulle avtalet sägas upp.

Avtalet skulle gälla tillsvidare med en uppsägningstid på sex månader.

Vasa stads kultur- och idrottsnämnd godkände inte kontraktsförslaget som sådant vid sitt möte på torsdagen, utan gjorde förtydliganden och formulerade om. Nu är det upp till terrassföretaget om det accepterar de ändringar som gjorts i kontraktsförslaget.

Om ändringarna godkänns ska avtalet undertecknas av parterna senast en månad efter att nämndens beslut vunnit laga kraft.

Tommi Mäki, företagaren på Inre hamnens terrass, vill i detta skede inte kommentera kontraktsförslaget.

Kafé utan aktivitet

Enligt det ursprungliga kontraktet som undertecknades 2018 skulle terrassföretaget upprätthålla ett kafé i museet, men det började aldrig fungera ordentligt. Dessutom orsakade terrassverksamheten störningar för museet.

I avtalet som undertecknades i mars 2020 fanns det inte längre några villkor om kaféverksamheten på uppdrag av Vasa stads museer. Dessutom hade terrassbolaget hyresskulder till staden, men de har nu betalats.

Artikel är en översättning av Suosittu terassiravintola ei ole päässyt sopuun vessavuokrista Vaasan kaupungin kanssa – saattaa nyt joutua vähentämään asiakaspaikkoja murto-osaan, av Matti Rinnekangas