Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En strejk på privata serviceboenden kan få allvarliga följder: ”Företagen gör sitt yttersta för att klara av situationen”

Person med rollator och person som tillhör sjukvårdspersonalen.
Bildtext Äldreomsorgen tampas med personalbrist både inom den privata och den offentliga sektorn.

En strejk inom den privata socialservicebranschen kan ställa till det på många serviceboenden och daghem. Det är svårt att arrangera lagstadgad vård med decimerad personal.

Fackförbunden Super, Tehy, Erto, Jyty, JHL och Talentia har varslat om strejker inom den privata socialservicebranschen.

Strejkvarslen berör bland annat vissa serviceboenden med heldygnsomsorg i företagen Attendo, Esperi, Mehiläinen och Pihlajalinna. En del privata daghem berörs också.

– Det finns en överenskommelse om att lönerna inom den privata sektorn ska närma sig den offentliga sektorns löner, och nu måste vi minska lönegapet, säger Närvårdar- och primärskötarförbundet Supers ordförande Silja Paavola.

Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja
Bildtext Supers ordförande Silja Paavola kämpar för de vårdanställdas löner och arbetsvillkor.
Bild: Terhi Liimu / Yle

Arbetstagarnas organisationer vill ha löneförhöjningar på 13 procent på två år, medan den allmänna nivån har varit cirka sju procent. Arbetsgivaren har erbjudit 9,2 procent på två år.

Det är svårt att driva verksamheten med decimerad personal

Välmåendebranschen Hali uppger att kraven är orimliga med tanke på det ekonomiska läget.

– En stor del av företagen gör förlust redan nu. Branschen kan inte leva med löneförhöjningar på över 13 procent på två år, säger arbetsmarknadsdirektör Tuomas Mänttäri.

Om det blir strejk står många serviceboenden och daghem inför en svår situation, då de måste försöka upprätthålla verksamheten.

I daghemmens fall kan man i värsta fall förlita sig på föräldrar som tar hand om barnen, medan det är knepigare att ordna med alternativ för lagstadgad vård på serviceboenden med heldygnsomsorg.

Enligt Tuomas Mänttäri gör företagen sitt yttersta ifall att det blir strejk.

Daghem som omfattas av strejken

Serviceboenden som omfattas av strejken

”Jag hoppas att parterna har en vilja att få frågan undanstökad”

I praktiken skulle en del enheter antagligen vara tvungna att stänga som en följd av en strejk.

Super påminner om att välfärdsområdena är skyldiga att säkerställa klient- och patientsäkerheten. Det betyder att de kan ta över funktioner om säkerheten kräver det, och också överföra klienter till sina egna enheter.

Med tanke på personalbristen som råder inom den offentliga sektorn är det här knappast ett bra alternativ.

– Jag hoppas att alla parter har en uppriktig vilja att få frågan undanstökad utan större konflikter, säger Silja Paavola.

Medlingen fortsätter på tisdagen under ledning av riksförlikningsmannen.