Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bildningsdirektören ser allvarligt på problemen med inomhusluften i Korsholms högstadium: ”Klart att en skolbyggnad ska vara trygg för personal och elever att vistas i”

Korsholms högstadium.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Korsholms högstadium har länge tampats med problem med inomhusluften. Med sanering och renovering försöker man klara sig till 2025 då det nya bildningscampuset ska stå klart.

Inomhusluften i högstadiet undersöktes första gången ordentligt 2018. Då konstaterades mögel i skolans äldsta delar och ett nytt bildningscampus är under planering. Byggstarten ska ske i höst så att den första delen ska stå klar för inflyttning 2025.

Projektet har försenats med några år och under tiden har problemen med inomhusluften i högstadiet blivit värre.

På kommunen säger bildningsdirektör Denice Vesterback att man redan länge har varit medveten om att byggnaderna gjort sitt.

– Vi försöker tillsammans med fastighetssidan att reparera befintliga utrymmen så att vi kan vara där till våren 2025, då det nya campuset är färdigt, säger Vesterback.

bildningsdirektör Denice Vesterback
Bildtext Korsholms bildningsdirektör Denice Vesterback säger att man redan länge har varit medveten om att byggnaderna gjort sitt.
Bild: Yle/Anna Ruda

När bildningscampuset byggs kommer stora delar av den nuvarande skolan att rivas och ersättas med nya byggnader.

Men många delar av skolan blir också kvar tills vidare. Bland annat byggnaden där gymnastiksalen finns blir kvar tills vidare, och i den upptäcktes nyligen förhöjda fuktvärden och förhöjda fiberhalter i inomhusluften. De felen ska åtgärdas i sommar när skolan är tom.

– Skadorna som man har upptäckt i våtutrymmena åtgärdas ordentligt så att man kan använda utrymmena i höst. När de nya byggnaderna är uppe behöver vi säkert se på en större planering, att vad gör vi med gymnastiksalen som ska bli kvar längre.

”Jätteallvarligt om personer har oroande hälsosymtom i våra utrymmen”

Förra året gjorde 18 ur personalen och 24 elever en anmälan om symtom orsakade av inomhusluften i skolan och prover av inomhusluften har gjorts många gånger.

– I ganska många år har vi satsat väldigt mycket pengar på att reparera, putsa och sanera utrymmena så att vi ska klara oss till 2025. Klart att en skolbyggnad ska vara trygg för personal och elever att vistas i och det är jätteallvarligt om personer har oroande hälsosymtom i våra utrymmen. Kan man sen härleda dem till byggnaden är det riktigt allvarligt, säger Vesterback.

Informationskväll för föräldrar vid Korsholms högstadium.
Bildtext I februari ordnades ett infomöte om inomhusluften för oroliga föräldrar i Korsholms högstadium.
Bild: Anna Ruda/Yle

Vesterback säger att både personerna och fastigheterna ska utredas om symtomen är allvarliga, så att de vet vad som orsakar symtomen.

– Vi tar jätteallvarligt på alla anmälningar som kommer in och hälsovården är inkopplad och det är de som fastställer orsak och verkan.

Är Korsholms högstadium en trygg plats för elever och personal?

– Stora delar av huset är tryggt. Vi har problemområden som vi åtgärdar hela tiden med renoveringar och saneringar så att luften är friskare.

Myndigheter avgör om fastigheten är trygg att vistas i

Vesterback nämner att man inför hösten kan införa ett system att ingen har på sig ytterskor inne i skolan för att minska på smuts och damm.

Det är hälsovårdsmyndigheterna och Västkustens tillsynsnämnd som avgör om fastigheten är trygg för elever och personal att vistas i eller behöver man leta efter andra utrymmen.

– Det tar vi vartefter då experterna säger att nu ska den användas eller inte. Det är helt baserat på fakta, utredningar och provresultat som man tar beslut om att stänga en fastighet. Då ska vi ha ersättande utrymmen för högstadiet och det är många kvadratmeter.

Så mycket utrymme som högstadiet behöver finns enligt Vesterback inte på samma ställe i närheten, utan skolan kommer i så fall att behöva delas upp på olika ställen i kommunen.

– Det har vi tittat på i flera år.

Diskussion om artikeln