Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Blommor och bin – så här gör du din trädgård till en vacker oas av biologisk mångfald

Uppdaterad 06.05.2023 18:46.
En växt.
Bildtext En lyckad trädgård är trivsam för såväl småkryp som människor.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Fleråriga perenner, vilda ängblommor och klöver eller mossa istället för gräsmatta är några tips som kan göra din trädgård till ett habitat där både människor, växter och djur kan trivas.

Nu börjar vårtecknen synas både i form av småfåglar, dungar av vitsippor och inspirerade trädgårdsodlare som tagit sig ut för att sätta igång med sommarens odlingar. Många ställer sig frågan: Hur kan jag göra min trädgård både vacker och samtidigt stödja den biologiska mångfalden runtom mig?

För att få svar på det kontaktar jag Anna Pensas. Hon är utbildad trädgårdsmästare och jobbar som lärare för andra trädgårdsentusiaster med gröna tummar vid yrkesutbildande Axxell Överby.

Bildtext Anna Pensas utbildar blivande trädgårdsmästare vid Axxell Överby.
Bild: YLE/Ted Urho

Då det kommer till trädgårdsarbete är det A och O att arbeta med trädgårdens naturliga kretslopp, förklarar Anna Pensas.

Som ett exempel på ett sätt att imitera naturens kretslopp ger hon det som kallas för en hügelbädd. Där man får användning för allt från ris, grenar och murknande träd för att skapa en odlingsbädd som räcker många odlingssäsonger.

– Det är en slags upphöjd planteringsbädd. Man börjar med grövre material, stockar, grenar och ris och annat längst ner. Sen fyller man på och täcker dem med gödsel, kompost, och jord. Ovanpå alltsamman planterar man sedan växter, och får på så sätt en naturligt upphöjd odlingsbädd, berättar Pensas.

En fråga om liv och död

Det kanske känns konstigt att bygga sina odlingsbäddar på ruttnande stockar. Men i verkligheten hjälper de med att lagra fukt, agerar som habitat för insekter och lockar även svampmycelium att rota sig i trädgården. Svampmyceliet för i sin tur med sig mycket nytta, bland annat genom att hjälpa växterna ta upp näringsämnen och vatten ur marken.

En gammal björk ligger på marken. Det växer mossa och lavar på den.
Bildtext Fallna, murkna och mossbeklädda trädstammar utgör livsviktiga habitat för många småkryp också i trädgården.
Bild: Yle/Lone Widestam

Pensas påminner oss om att man nästan aldrig ser bar mark ute i den vilda naturen. Alltså lönar det sig ofta att ha ett täcke av organiskt material ovanpå jordmånen, även i trädgården.

– Man behöver inte kompostera allt trädgårdsavfall i komposten. Vi kan bra lämna kvar en del av det sönderfallande materialet på markytan likaså. För biodiversiteten är det viktigt att hålla marken täckt. Det är väldigt sällan vi ser bar mark när vi befinner oss i naturliga områden, kommenterar Pensas.

Som täckmaterial kan exempelvis användas gräsklipp, hö eller torkad vass. Täckmaterialet hjälper att hålla marken fuktig, och skyddar mikroorganismerna i det översta matjordsskiktet.

Fallna löv på en gräsmatta.
Bildtext Om hösten kan man låta de fallna löven ligga kvar på marken i trädgården. De fungerar som täckmaterial och skyddande hinna för det översta matjordskiktet.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Planera i perioder

För att skapa en vackert blommande trädgård är det viktigt att tänka i perioder, säger Pensas. På våren kommer lökväxter som primula, narcisser och krokus. Sälgen och andra videväxter är viktiga eftersom de ger den första maten åt våra pollinerare. Inhemska perenner blommar länge och är ofta ganska lättskötta.

De som inte vill odla blommor kan plantera olika bärbuskar och lövträd i sin trädgård.

– Det behöver ju inte alltid vara de där blommorna som är det dekorativa i trädgården. Man kan också tänka på till exempel lövträd med intressanta färger, bärbuskar eller barrväxter och då får man också något som går över hela odlingssäsongen, säger Pensas.

Varje trädgård är olik - stanna upp, iaktta och låt dig inspireras

Alla trädgårdar, åkrar, bakgårdar och balkonger är lite olika, och då gäller det att planera sina odlingar i enighet med de lokala omständigheterna.

– Det finns många saker att ta i beaktande. Mängden sol och värme är viktig, likaså jordmånens typ och mängden nederbörd. Ängsblommor trivs till exempel i lite näringsfattig jord och klarar sig utan väldigt mycket vatten.

För att göra trädgårdsskötseln mer intuitiv är det också viktigt att arbeta med naturen, inte emot den. Har man till exempel en skuggig bit av gården där gräsmattan inte vill växa och där mossan verkar trivas bättre, kan man låta den sistnämnde ta över där.

Humla på vild blomma.
Bildtext Vilda blommor är livsviktiga för pollinerarna.
Bild: Antti Seppälä / Yle

Likaså kan delar av trädgården där man vistas mer sällan tillåtas växa lite vildare, medan gräsmattan kan hållas väl trimmad i de partier av trädgården där man vet att man tillbringar mest tid.

Professor: Kärleken till naturen har varit med mig redan från en tidig ålder

En annan som är intresserad av biologisk mångfald och att arbeta med naturen är Erik Andersson, professor i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet. För Andersson har kontakten till naturen funnits där sedan barnsben, och han tror att det bidragit till hans fortsatta intresse för den.

– Jag tror det är viktigt att man får med sig en kontakt redan från början, så att man är medveten om vad naturen är och hur man kan vara i den, säger Andersson.

För de som har en stor gräsmatta eller tillgång till en åker menar Andersson att det kan vara nyttigt att omvandla en bit av den till ängslandskap. Ängsblommor är i sig vackra och bidrar samtidigt till en mångfald av både växtlighet och insekter.

Trädgård med vilda blommor och högt gräs.
Bildtext Att låta en del av trädgården växa sig vildare är ett bra sätt att ge både näring och habitat åt insekter.
Bild: Timo Hytönen / Yle

– Det handlar om högre gräs men också en större del vilda blommor eller vilda örter. Vilda blommor eller örter kan man till och med odla i en balkonglåda. Man behöver inte bara ha ornamentala prydnadsväxter, utan kan ju så in mer traditionella ängsväxter, vilket ju också uppskattas av insekter.

Utöver att bidra till den biologiska mångfalden leder även trädgårdsarbetet till glada miner, kontakt med naturen och en hälsosam livsstil.