Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens välfärdsområde har för få sommarvikarier: ”Vi har ännu inte fattat något beslut om att stänga ner mer än vanligt”

Uppdaterad 10.05.2023 07:24.
En senior tar medicin.
Bildtext Många äldre är klienter hos hemvården och bland annat dit har det varit svårt att rekrytera tillräckligt med sommarvikarier.
Bild: Silja Viitala / Yle

Personalbristen inom Österbottens välfärdsområde är välkänd och i sommar blir läget inte bättre, snarare tvärtom. Målsättningen är ändå att lyckas upprätthålla all grundläggande service.

Situationen är oroväckande uppger Marjo Orava, chefsöverskötare vid Österbottens välfärdsområde.

– Vi har inte fått så många vikarier som vi skulle ha önskat, säger Orava.

Orava berättar att man anställt ungefär tusen vikarier inför de kommande sommarmånaderna. Då avses vårdpersonal, det vill säga främst sjukskötare, närvårdare och hälsovårdare.

– Men nu har vi märkt att det inte längre kommer så många nya sökande. Man kan säga att vi har fått de vikarier vi kommer att få, säger Orava.

För många tomma stolar redan från början

Trots att tusen personer låter mycket så är det alltså inte tillräckligt.

Österbottens välfärdsområde kämpar redan med alltför få ordinarie anställda. Personalbristen är på sina håll omfattande. I reda antal är det flest närvårdare och sjukskötare som saknas. Procentuellt saknas mest munhygienister, psykologer och socialarbetare, visade en rapport från mars i år.

Jag hoppas ändå att vi ska få det att gå ihop. Vi måste arbeta så att vi kan garantera grundläggande vård för våra invånare

Marjo Orava, chefsöverskötare

Rekrytering pågår därmed ständigt, men det är många tjänster som inte får en enda sökande.

– En del av de sommarvikarier vi har fått nu fyller de vakanserna, säger Orava.

Målet är fortfarande att lyckas locka fler; både för fasta tjänster, vikariat och sommarvikariat. Men enligt Orava gäller det samtidigt att vara realist och börja organisera sommarens verksamhet så gott det går.

Många studerande

Marjo Orava påpekar att det än så länge saknas en fullständigt klar och tydlig helhetsbild av läget. Situationen lever och det är komplicerat att lägga sommarens personalpussel.

Människor rör sig vid ingången till Vasa Centralsjukhus
Bildtext Också i sommar kommer mycket av den icke-brådskande vården att bantas ner för att välfärdsområdets personal ska kunna hålla semester. Om man tvingas stänga mer än tidigare år är än så länge oklart.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Många av sommarvikarierna vill också ha några dagar eller veckor sommarledigt. Få är anställda för hela sommaren. Det innebär att en del veckor kan se riktigt bra ut vad gäller personalläget, medan andra är betydligt mer utmanande.

– En del vikarier har förstås heller inte samma kompetens som den ordinarie personalen. Vi har anställt ganska många studerande, som behöver mer handledning.

Allt detta innebär en utmaning.

– Vi behöver tänka på hur vi kan göra jobbet på ett annat sätt.

Mest problematiskt inom hemvården för äldre och på samjouren

Samtidigt är det svårt för välfärdsområdet att jämföra med tidigare år. Ifjol var man en samkommun, välfärdsområdet startade sin verksamhet i nuvarande form först i år.

Självklart har Orava ändå en fingertoppskänsla kring var de största problemen finns.

– Det handlar till exempel om äldreomsorgen, särskilt hemvården. Också på samjouren har vi rekryteringsproblem.

Under de närmaste veckorna klarnar läget och man kommer bättre att kunna kartlägga hur sommarens verksamhet ska se ut. Självklart kommer man att tvingas reducera en del verksamhet, precis som tidigare somrar. Då är det framför allt all icke-brådskande mottagning som i första hand får lapp på luckan.

– Men vi har ännu inte fattat något beslut om att stänga mera än vanligt. Den frågan kommer till beslutande organ inom den närmaste tiden, säger Orava.

Orava säger att man även kan bli tvungen att reagera snabbt och fatta nya beslut vartefter sommarveckorna rullar på.

– Jag hoppas ändå att vi ska få det att gå ihop. Vi måste arbeta så att vi kan garantera grundläggande vård för våra invånare. Vi gör vårt bästa.

Diskussion om artikeln