Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hem och skola vill ha bättre åtgärder för att trygga elevers rättssäkerhet: ”Vi behöver en övervakande myndighet”

Uppdaterad 09.05.2023 08:34.
Micaela Romantschuk är verksamhetsledare för Förbundet Hem och skola.
Bildtext Micaela Romantschuk är verksamhetsledare vid Hem och Skola, som arbetar för att få en myndighet som övervakar elevernas rättssäkerhet.
Bild: Hem och skola

Enligt verksamhetsledare Micaela Romantschuk vid Hem och Skola läggs i nuläget ett för stort ansvar på elever och föräldrar att lyfta fram problem i skolan. Därför behövs en utomstående myndighet som granskar verksamheten.

Elevers rättigheter har varit på tapeten i samband med det uppmärksammade fallet i S:t Olofsskolan i Åbo, där en lärare påstås ha använt grovt och osakligt språkbruk under olika lektioner.

Eleverna och barnens föräldrar känner inte att de har blivit hörda i fallet, och planerar nu att göra en formell anmälan till Regionförvaltningsverket.

Enligt Micaela Romantschuk, verksamhetsledare vid Hem och Skola, är det nuvarande systemet otillräckligt i att ta tag i problem i skolorna.

– I den här typen av fall läggs det ett för stort ansvar på familjen att lämna in ett besvär till Regionförvaltningsverket för att någon ska utreda vad som hänt. Dessutom kan Regionförvaltningsverket inte utfärda sanktioner.

Enligt Romantschuk är det problematiskt att det i nuläget är kommunerna, som också har utbildningsansvaret, som ska övervaka sig själva.

– Det är ju här problemet uppstår, för hur kan du övervaka dig själv.

Efterlyser en övervakande myndighet

I stället förespråkar Hem och Skola att en opartisk granskande myndighet, som övervakar elevers rättigheter, skulle införas.

– Vi har haft det tidigare, men det försvann på 1990-talet. Då fanns det inspektörer som kunde komma till skolan. Men då handlade det också om att de följde med undervisningen, och det är inte det vi efterlyser. Vi efterlyser en myndighet som skulle säkerställa att de lagar, föreskrifter och styrdokument som styr skolan efterföljs.

Enligt Romantschuk tolkas lagarna på lite olika sätt i kommunerna och det här leder till ojämlikheter.

– Det kan till exempel handla om att barn inte får det stöd de har rätt till, men det kan också handla om fall där ord står mot ord, som i det här fallet i Åbo.

Ett skolklassrum.
Bildtext Elevers rättigheter har varit på tapeten i samband med det uppmärksammade fallet i S:t Olofsskolan i Åbo, där en lärare påstås ha använt osakligt språkbruk under olika lektioner.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Enda landet i Norden utan en liknande myndighet

Finland är det enda landet i Norden som inte har en fristående myndighet som på eget initiativ kan kontrollera att alla lagar följs och att det finns tillräckligt med resurser i skolan för personalen att utföra sitt arbete, säger Romantschuk.

Enligt henne skulle tillsynsmyndigheten inte endast vara till för eleverna och familjerna, utan också förbättra lärarnas arbetsvillkor.

– Det är ju tungt för skolpersonalen att arbeta om det inte finns tillräckliga resurser i skolorna att ge barnen det stöd de behöver, så då blir det också en enorm belastning för den personal som ska jobba i skolan.

Hem och skola vill ha en övervakande opartisk myndighet över skolan

6:10

Diskussion om artikeln