Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Aalto-universitetet bryter mot lagen då engelskan kör över finskan

En studerande i entrén till Aalto-universitetets kampus i Otnäs, Esbo.
Bildtext Aalto-universitetet borde säkerställa att man kan avklara sin utbildning mestadels på de inhemska språken, menar den biträdande justitiekanslern.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Så mycket som 95 procent av magisterstudierna i ekonomi vid Aalto-universitetet ges bara på engelska. Engelskan har också blivit huvudspråk i kandidatstudierna.

På Aalto-universitetet dominerar engelskan till den grad att det finska språkets ställning som undervisnings- och forskningsspråk hotas, konstaterar den biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen i sitt beslut.

Bara lite på fem procent av kursutbudet för magisterutbildningen i ekonomi har finska som undervisningsspråk. När det gäller de tekniska ämnena ges en tiondel av kurserna på finska.

Aalto-universitetet påstår själv att kandidatstudierna i huvudsak ges på finska och svenska. En färsk utredning visar ändå att bara kring 40 procent av kurserna ges på de inhemska språken.

Enligt universitetslagen får universiteten själva bestämma i vilken utsträckning de använder sig av de inhemska språken som undervisningsspråk och i vilken mån man erbjuder studier på andra språk. Användningen av andra språk får ändå inte ske på bekostnad av det finska språket.

Aalto-universitetet har skyldighet att erbjuda utbildning på svenska och finska i konst och i tekniska ämnen. I de ekonomiska ämnena ska universitetet kunna erbjuda undervisning på finska.

Levde inte upp till anvisningarna från år 2013

I oktober år 2021 mottog justitiekanslern ett klagomål som handlade om att engelskan blivit det huvudsakliga undervisningsspråket vid de ekonomiska programmen vid Aalto-universitetet.

Klagomålet gällde framför allt magisterprogrammet i finansiering, som inte alls kan läsas på finska eller svenska. Enligt klagomålet erbjuds inte heller kandidatstudierna i ämnet i huvudsak på finska och svenska.

Den biträdande justitiekanslern bad Aalto-universitetet om en utredning om i vilken mån studierna erbjuds på finska och svenska i kandidat- och magisterutbildningarna i ekonomi, arkitektur och teknik. Utredningen levererades i april.

– Jag anser att rapporten återspeglar hur man förbiser de språkliga rättigheterna och bryter mot universitetslagstiftningen vid Aalto-universitetet, lyder den biträdande justitiekanslerns beslut.

Redan år 2013 ansåg den biträdande justitiekanslern att Aalto-universitetets beslut att bara erbjuda engelskspråkiga magisterprogram från och med hösten 2013 stred mot såväl universitetslagen som grundlagen. År 2015 gjorde universitetet upp en plan där riktlinjerna beaktades, men den färska rapporten visar att universitetet har misslyckats med att leva upp till kraven.

Den biträdande justitiekanslern kräver att universitetet ska ta till långsiktiga, konkreta åtgärder och se till att universitetet följer universitetslagens paragraf 11. Enligt paragrafen ska det vara möjligt att ta båda examen i huvudsak på finska. Andelen engelskspråkiga studier kan ändå vara större om den studerande själv lägger upp sina studier så.

Universitetet ombeds att rapportera om åtgärderna före årets slut.