Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag: Män som har sex med män ska få ge blod utan karenstid

Blodpåsar som hänger från en ställning.
Bildtext Fimea vill att män ska vara mera jämställda som blodgivare.
Bild: Jaana Polamo / Yle

Den nuvarande karenstiden föreslås slopas i de fall där blodgivaren bara har en sexpartner. Det skulle innebära att män som har sex med män skulle behandlas likadant som män som har sex med kvinnor.

Om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas nya bestämmelse förverkligas kommer den nuvarande karenstiden på fyra månader enbart att gälla de homosexuella män som antingen har en ny sexpartner eller som har flera olika sexpartners.

Det innebär att en man som lever i ett stadigvarande och monogamt förhållande med en annan man i fortsättningen skulle kunna ge blod på samma sätt som män som lever i ett heterosexuellt förhållande.

Nuvarande praxis utesluter många potentiella blodgivare. Den har upplevts som orättvis eftersom den i praktiken kräver att blodgivande män som har sex med män ska utöva avhållsamhet även om de har ett parförhållande

Inte första gången karenstiden förkortas

Karenstider relaterade till sexuellt beteende har också förkortats 2014 och 2021. Enligt Blodtjänsts pressmeddelande väcker kriterierna för blodgivare diskussion. De förändras också ständigt på andra håll i Europa, och de här båda sakerna gör det nödvändigt att med jämna mellanrum se över behovet av förändring.

Enligt Blodtjänsts experter utgör en förändring av kriterierna ingen risk för blodprodukternas säkerhet. Det här baserar de på de känsliga screeningtest för infektioner som Blodtjänst använder, det låga antalet infektioner som upptäcks bland blodgivare och de karenstider som gäller personer med nya sexpartners.

Blodtjänsts analys visar att Finland nu är redo att övergå till ett nytt förfarande där sex mellan män inte längre är ett hinder för att ge blod.

Fimea har bett om att få in utlåtanden från inrättningar som sysslar med blodtjänstverksamhet senast den 16 juni. Tanken är att den nya bestämmelsen ska träda i kraft från och med oktober 2023.

Det här är en översättning av Lila Lammis och Manu Saarelas artikel Miesten välisestä seksistä ei enää kuukausien karenssia verenluovutukseen, jos seksikumppaneita on vain yksi. Artikeln är översatt och bearbetad av Erika Rönngård.