Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs simhall grundrenoveras och får en tillbyggnad

Uppdaterad 09.05.2023 10:43.
Översiktsbild över en simhall med tre bassänger och en bubbelpool.
Bildtext Ekenäs simhall börjar ha några år på nacken.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Bland annat finns planer på en simbana till samt personalrum.

Nu är det klart att Ekenäs simhall ska renoveras och få en tillbyggnad.

Arbetena har i och för sig redan börjat då staden beslutat att renovera fasadfogarna för att de inte ska ge upphov till fuktskador.

Men nu står en mer omfattande renovering inför dörren och samtidigt ska man åtgärda utrymmesbristen.

Planeringen fortsätter som ett större prjekt med en separat investeringsbudget.

Det beslöt stadsstyrelsen i Raseborg i går.

Nybygge inte aktuellt

I ett skede diskuterade staden om man borde bygga en helt ny simhall, men då den inte har mer än 25 år på nacken så räcker det med en grundförbättring.

Personalen som jobbar i simhallen har en längre tid önskat en ny bassäng eller ett par nya simbanor.

Det skulle bland annat göra att man kunde möta den ökade efterfrågan på simskolor.

Simhallen används också flitigt av motionärer från grannkommunerna.

Enligt Raseborgs fritidschef Fredrika Åkerö kan renoveringen allra tidigast inledas sommaren 2025.

Diskussion om artikeln