Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Kommentar: Hur kan kulturen bli mer relevant i samhällsdebatten? Svenska Yle skruvar upp sin kulturjournalistik

Uppdaterad 09.05.2023 13:43.
Kommentarsbild med Linda Grönqvist
Bildtext Kulturen i samhällsdebatten diskuterades på Svenska Teaterns Scenmåndag, 8.5.2023. Linda Grönqvist, ansvarig producent för Svenska Yles kulturredaktion, skriver om hur Svenska Yle svarar på det här behovet.
Bild: Yle / Svenska Teatern

“Mer kultur i samhällsdebatten”, det vill åtminstone de som själva arbetar inom kultur- och konstfältet ha. På Svenska Yles kulturredaktion tror vi att receptet är mer och vassare kulturjournalistik.

Varför har kulturen och konsten en så undanträngd roll i samhällsdiskussionen? Varför minskar utrymmet för kultur och kulturkritik i medierna? Det här var några av de frågor som avhandlades under årets sista Scenmåndag på Svenska Teatern i Helsingfors under ledning av journalisten och programledaren Eva Kela.

I debatten deltog Marit af Björkesten, vice verkställande direktör på Yle, Juha Itkonen, författare, Rosa Meriläinen, generalsekreterare för Kulta rf, Jussi Sorjanen, teaterchef på Teater Viirus, Erja Yläjärvi, nuvarande chefredaktör på HBL och chefredaktör på Helsingin Sanomat från och med den 4 september samt Joachim Thibblin, teaterchef på Svenska Teatern.

Samtliga paneldeltagare önskade sig en starkare och livligare kulturdebatt både i media och i samhället i stort. Sorjanen vill se mer kultur på löpsedlarna och Thibblin önskar sig egna kulturnyheter på TV på samma sätt som i Sverige. Orsaken är naturligtvis att man vill ge kulturen större synlighet och genomslag bland allmänheten och den vägen värja sig för att glömmas bort då ”viktigare” frågor diskuteras till exempel inför val, eller hamna på slaktlistan då samhället ska spara.

Vårt mål: en vass kulturjournalistik

Som ansvarig producent för Svenska Yles kulturinnehåll håller jag med om mycket som sades i debatten men tror framför allt på en starkare nyhets- och samhällskoppling inom kulturjournalistiken. Det är också något vi ständigt arbetar på att utveckla och jag hoppas och tror att det syns i vår bevakning.

Debattörerna efterlyste mera debatt, och nämnde Sverige som exempel där det finns en starkare tradition av debatt i skärningspunkten mellan kultur och samhälle. I Finland har kulturdebatten främst förts via enskilda krönikörer och recensioner, men debatten kan också skapas via en rapportering som sätter agendan, det vill säga regelrätt nyhetsjournalistik, där man lyfter fram olika frågor som skapar en bredare diskussion.

Det betyder i praktiken mer nyheter, analyser och debatter som fokuserar på aktuella fenomen och samhällsfrågor ur kulturens perspektiv utöver enskilda recensioner, artiklar och inslag om enskilda kulturgenrer.

Det här har vi på Svenska Yle flera exempel på under den senaste tiden.

Under diskussionen på Svenska teatern refererades till exempel flera gånger till Jenny Jägerhorns artikel på Svenska Yle tidigare i vår där teatercheferna Jussi Sorjanen och Maria Sid föreslår att fler kulturaktörer ska bjudas in till samhällsprogram som A-studio, just för att stärka kulturens position i samhällsdebatten.

Ett annat exempel på vår bevakning är Tomas Janssons granskning av Svenska Kulturfondens miljonsatsning på finlandssvensk dramatik som rann ut i sanden. En granskning som träffade en öm punkt på det finlandssvenska teaterfältet, men just därför ledde till en viktig diskussion om förutsättningarna för finlandssvenska dramatiker.

Ett tredje exempel från i vår är vår nyhet om att kulturfrågorna totalt saknades i de största valkompasserna inför riksdagsvalet, som citerades flitigt i andra medier.

Att vässa kulturjournalistiken har alltså redan tidigare varit vårt mål men nu skärper vi dessutom bevakningen ytterligare.

Vi tar kulturen på allvar

Under våren har vi rekryterat ytterligare en journalist till Svenska Yles kulturredaktion för att stärka vår nyhetsbevakning inom konst- och kulturgenren. Från och med augusti kommer Simon Karlsson, som tidigare jobbat inom samhällsgruppen på Svenska Yle att börja jobba med kulturnyheter som arbetspar till Jenny Jägerhorn. Det betyder att vi under de senaste 2,5 åren har anställt två journalister till redaktionen med det uttryckliga uppdraget att göra kulturnyheter.

Det här gör vi eftersom vi tror det är genom nyhetsjournalistiken som vi kan lyfta kulturen och konsten till en del av samhällsdiskussionen. Vi vill i vår journalistik ta konsten och kulturen på allvar och ge sektorn den uppmärksamhet den förtjänar.

En man tittar in i kameran iklädd en vit t-skjorta, bakgrunden är ett ljusgrönt skogsparti.
Bildtext Journalisten Simon Karlsson förstärker Svenska Yles kulturredaktion fr.o.m. augusti 2023.
Bild: Björn Karlsson

Genom att lyfta upp, problematisera och granska kulturfältet i Svenskfinland enligt samma nyhetskriterier som all övrig journalistik gör vi kulturen synlig för hela publiken och inte bara för dem som redan är frälsta.

Jag håller alltså med Thibblin om att kulturnyheter är viktiga, men till skillnad från Thibblin tror jag inte på kulturnyheter i en egen separat sändning efter väderleksrapporten. Jag vill se kulturnyheterna bland dagens andra huvudhändelser, som en naturlig del av nyhetsflödet.

Är det här det kultursektorn vill ha när den efterlyser mer spaltutrymme i media? Kanske inte alltid. Det kan vara obekvämt att bli kritiskt granskad eller ställas mot väggen av en frågvis reporter. Det kan också hända att en del långa och ingående texter får ge vika för snabbare och kortare inslag. Men jag tror ändå att en stärkt journalistisk bevakning är den största gåvan vi kan ge både kulturfältet och publiken.

I en kommentar från publiken under diskussionen på Svenska teatern lyfte Matilda von Weissenberg, ekonomi- och förvaltningschef på Esbo stadsteater, upp problemet med att folk från kulturfältet ofta drar sig för att delta i samhällsdebatten, utan istället vill att konsten och kulturen ska få tala för sig själv. Här hoppas vi att det blir en ändring och vi tar gärna emot nyhets- och debattips både från kulturfältet och publiken. Vilka brännande frågor på kulturfältet tycker du vi ska bevaka? Kontakta oss gärna.