Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen delade åsikterna – fyra organisationer har lämnat arbetsgruppen

En ung varg står i ett kärr i Kuhmo.
Bildtext Organisationerna föreslår att riksdagens fastställer den lämpliga skyddsnivån för varg.
Bild: Mats Lindberg / AOP

Enligt organisationerna borde det finnas fler vargar i Finland för att modellen med två vargpopulationer ska fungera bättre. Dessutom förändras ännu vargstammen i Västra Finland.

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, det regionala viltrådet i Norra Karelen, Finska kennelklubben och Finlands jägarförbund har bestämt sig för att dra sig ur arbetet med att uppdatera förvaltningsplanen för den finska vargstammen. Arbetet leds av jord- och skogsbruksministeriet.

Organisationerna godkänner inte att vargpopulationen söder om renskötselområdet skulle delas upp i västra och östra Finland i den uppdaterade förvaltningsplanen.

De två separata vargpopulationerna skulle ha sina egna referensvärden, som bestämmer den lämpligaste skyddsnivån för den populationen. Organisationerna tycker att i modellen med två vargpopulationer borde det finnas fler vargar i Finland än nu, så att stamvårdande jakt skulle kunna genomföras.

I stället för nya populationsgränser föreslås en lämplig skyddsnivå

Vargstammens fortplantningshistoria i Västra Finland är mycket kort och den genetiska mångfalden är mindre än i den etablerade vargstammen och förändras fortfarande.

Enligt organisationerna är det inte motiverat att separera de två underpopulationerna i separata stamvårdande enheter baserat på enbart genetiska grunder.

Guiden för att definiera referensvärden som beställts av EU-kommissionen stöder inte heller idén om referensvärden som fastställts för två vargpopulationer. Avstånden mellan vargpopulationerna i Finland skulle vara ganska korta, och ingenting skulle hindra populationerna från att blandas med varandra.

Organisationerna som nu som avbröt arbetet med att uppdatera förvaltningsplanen är mycket oroade över att man i Finland kommer att göra en striktare tolkning än EU:s riktlinjer för att definiera den lämpligaste skyddsnivån.

Föreningarna och det regionala viltrådet i Norra Karelen föreslår att riksdagen i likhet med Sveriges riksdag fastställer den lämpliga skyddsnivån för vargstammen. I Sverige sattes den lämpliga skyddsnivån för varg till 300 vargar. Antalet vargar som överstiger skyddsnivån kan i Sverige jagas som stamvårdande jakt.

Artikeln är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel Susikannan hoitosuunnitelman päivitys aiheutti erimielisyyksiä – neljä toimijaa on irtautunut yhteistyöstä. Artikeln är översatt och bearbetad av Anna Ruda.