Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Senaste skolutredningen i Raseborg: Pojoskolorna flyttar in under samma tak

Fyra barn med ryggarna mot kameran viftar med händerna. De är vinterklädda.
Bildtext Det går närmare 50 elever i Pojo kyrkby skola.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Det finns tre alternativ för hur skolorna i Pojo och Fiskars i framtiden kunde se ut. I två av alternativen flyttar den finska och svenska skolan ihop, medan skolan i Fiskars finns kvar så länge det finns tillräckligt med elever.

Raseborg har uppdaterat sin utredning över hur servicenätverket för skolor och daghem kunde se ut. På tisdag kväll (9.5) ordnades ett möte i Karis där utredningen presenterades och där folk kunde kommentera och diskutera den. Här kan du läsa utredningen i sin helhet.

För Pojoskolornas del finns det enligt utredningen tre möjliga scenarier:

  • Pojo kyrkby skolan byggs om och utvidgas så att den finska skolan Kirkonkylän koulu också får plats.

  • Ett nytt skolcenter i stil med Askers i Svartå byggs. Byggnaden skulle rymma de båda Pojoskolorna, liksom daghem och lokaler för hälso- och sjukvård.

  • Kirkonkylän koulu flyttar till Fiskarin koulu, som säljs tillbaka till staden och renoveras. Den svenskspråkiga skolan fortsätter i sina nuvarande lokaler.

Frustrerande att vänta på beslut

Pojobon Katja Berg har en dotter i den finska skolan Kirkonkylän koulu. Berg var bland annat besviken över att hon inte fick klarare besked om skolornas framtid.

– Det har varit så länge tal om det ska byggas nytt eller om barnen ska flytta till Fiskars. Jag vill ha något beslut!

Hon skulle helst se att den svenska och finska skolan fanns under samma tak i Pojo centrum. Däremot gillar hon inte alternativet att de finska eleverna flyttar in i Fiskarin koulu, medan de svenska eleverna blir kvar i sin nuvarande skola.

Pojoföräldern Katja Berg vill ha beslut om Pojoskolorna

2:33

Ekenäs gymnasium flyttar in i högstadieskolan

I utredningen finns också förslag på att Ekenäs gymnasium och Ekenäs högstadium flyttar ihop.

En möjlighet är att högstadieskolan totalrenoveras så att årskurserna 7 till 9 och gymnasiet får plats. En annan möjlighet är att Ekenäs högstadieskola ersätts med en nybyggnad, som också rymmer gymnasiet.

Billnäs skola och Västerby skola stänger

Enligt förslagen i utredningen stänger Billnäs skola och eleverna flyttar till Katarinaskolan. Också Västerby skola stänger och eleverna flyttar till Österby skola eller Seminarieskolan.

Bromarv skola, Snappertuna skola och Fiskarin koulu får fortsätta så länge det finns tillräckligt med elever.

Anna Lindqvist från Snappertuna kommer att ha ett barn i årskurs ett i höst. Hon har också en blivande skolelev som går i daghemmet, som finns under samma tak som Snappertuna skola.

– Jag förstår att den här typen av diskussioner hålls, men jag anser att man alltid tittar för mycket på siffror. Man måste också ta i beaktande hur bra barnen i små byskolor mår, säger hon.

Anna Lindqvist vill bevara skolan i Snappertuna: "Flera borde välja vår skola åt sina barn"

2:13

Elevunderlaget minskar hela tiden

I utredningen poängteras det att elevunderlaget i Raseborg hela tiden sjunker.

I årskurs 1 till 6 finns det till exempel 900 lediga platser enligt de beräkningar som konsulten Mikko Marja-aho från Tilakonsultit har gjort. Det innebär att var tredje skolbänk står tom. I slutet av 2020-talet kommer ungefär varannan skolbänk att stå tom, enligt beräkningarna.

I utredningen framkommer att beläggningsgraden för tillfället är bäst i Katarinaskolan, där 95 procent av platserna är fyllda. Sämst är beläggningsgraden i Fiskarin koulu, där 31 procent av platserna är fyllda.

Utredningen är gjord som en grund för det fortsatta arbetet med servicenätverket i Raseborg. I det här skedet har inga förslag ännu gjorts. I sista hand är det politikerna som beslutar vilka skolor som ska finnas kvar och var de ska vara.

10.5.2023 klockan 11.05. Artikeln har tillfogats kommentarer av föräldrar.

Diskussion om artikeln