Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Konsultutredning: Nio daghemsgrupper i Raseborg kunde stängas fram till år 2040

Uppdaterad 11.05.2023 19:59.
Ett rött hus som är ett daghem, Kila daghem i Karis. På gården syns en klättertsällning med rutschkana.
Bildtext Kila daghem i Karis kunde antingen få en tillbyggnad eller en helt ny byggnad. I båda fallen flyttar barnen från Klockars daghem in i daghemmets lokaler.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det finns flera olika scenarier för hur servicenätet för småbarnspedagogiken i Raseborg kunde uppdateras. Björkebo i Ekenäs föreslås antingen få en nybyggnad eller stängas. I Karis kan Kila daghem byggas till eller ersättas med en ny byggnad.

I samband med att Raseborg har uppdaterat sin utredning över skolnätet har man också tittat närmare på daghemmen i kommunen. Här kan du läsa hela den uppdaterade utredningen.

Konsulten Mikko Marja-aho konstaterar att daghemmen i Raseborg i medeltal är rätt små jämfört med andra kommuner. Det beror på att samhällsstrukturen är splittrad.

Det här innebär å ena sidan att det är nära till daghemmen, å andra sidan blir kostnaderna för lokalerna högre.

Marja-aho menar också att det kan vara svårare att rekrytera ny personal på grund av att daghemmen är små och avlägset placerade.

Nio barngrupper kunde stängas fram till år 2040

För tillfället är de flesta av daghemsplatserna i Raseborg fyllda och beläggningsgraden är 92 procent. Runt 120 platser är för tillfället lediga.

Det är främst i Pojo- och Karisområdet som barn står i kö för att få en plats på daghem. I Ekenäs är antalet daghemsplatser på lämplig nivå och i Fiskars och Snappertuna finns det lediga platser.

Enligt prognoserna kommer barnen i dagvårdsåldern att minska med 270 fram till år 2040. Det innebär att sex barngrupper kunde stänga fram till år 2030 och ytterligare tre fram till år 2040.

I Ekenäs och Karis skulle det till exempel vara möjligt att ersätta de äldre daghemmen med större enheter.

Två förslag på hur daghemsnätet kunde förändras

I den uppdaterade utredningen för hur daghemsnätverket kunde se ut finns två olika scenarier.

Det ena utgår från att befintliga daghem totalrenoveras:

 • Snicknäs daghem stängs och verksamheten flyttar till lokaler i Tenala hälsostation, som byggs om för ändamålet.

 • Pojo daghem fortsätter i sina nuvarande lokaler.

 • Fiskarin päiväkoti flyttar in i Fiskarin koulus lokaler, som byggs om för ändamålet.

 • Österbo daghem flyttar till Österby skola.

 • Björkebo daghem stängs under detta årtionde och verksamheten fördelar sig till övriga daghem i Ekenäs, där man frigör utrymme genom att flytta förskolorna till skolorna.

 • Bromarv daghem flyttar till Solglimtens daghem i Tenala när beläggningsgraden underskrider 40 procent.

 • Klockars daghem i Karis stängs och barnen flyttar till Kila daghem, som byggs ut för två grupper till.

 • Tunabo daghem i Snappertuna stängs när beläggningsgraden underskrider 40 procent.

Det andra scenariot utgår från att daghemsnätet förnyas:

 • Snicknäs daghem i Tenala stängs och ersätts med en utbyggnad av Solglimtens daghem. Förskoleundervisningen vid Solglimten flyttas till Höjdens skola.

 • Pojo daghem stängs och verksamheten flyttar till ett nytt flerfunktionshus.

 • Österbo daghem flyttar till Österby skola.

 • Fiskarin päiväkoti flyttar in i Fiskarin koulus lokaler, som byggs om för ändamålet.

 • Björkebo daghem ersätts med en nybyggnad.

 • Bromarv daghem flyttar till Solglimtens daghem i Tenala när beläggningsgraden underskrider 40 procent.

 • Kila daghem och Klockars daghem ersätts med ett nytt daghem för nio grupper i Karis.

 • Tunabo daghem stängs när beläggningsgraden underskrider 40 procent.

Förslagen i undersökningen bygger på analyser av daghemsbyggnadernas tekniska skick, hur effektiva de är och hur funktionella de är.

I det här skedet finns det inga förslag som politikerna kan ta ställning till. Meningen är att utredningen ska fungera som en grund för diskussioner om hur servicenätverket borde se ut i framtiden.

Diskussion om artikeln