Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skört personalläge och få ansökningar då välfärdsområdena febrilt söker efter sommarvikarier

Sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser bara fötter och ben.
Bildtext Det saknas hundratals sommarvikarier för vårduppdrag i landet. Bland annat inom äldrevården, tandvården och på hälsovårdscentraler kunde besättningen vara större i sommar.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

Den pågående bristen på personal inom vårdbranschen underlättar inte jakten på sommarvikarier. I praktiken alla välfärdsområden har ett behov av fler sommarvikarier, men intresset är inte det största.

Det är inte bara i Österbottens välfärdsområde som det råder brist på sommarvikarier, visar en rundringning till de områden som kan räknas till Svenskfinland.

Inom Östra Nylands välfärdsområde behövs ännu ett tjugotal sjukskötare, närvårdare och hälsovårdare för sommarmånaderna.

– Vi har inte hittat tillräckligt med vikarier. Det har kommit in väldigt få ansökningar, säger Kirsi Oksanen, ansvarsområdesdirektör för tjänster för äldre.

Flest vikarier söker man till hemvården och boendetjänster, och några saknas ännu på hälsovårdscentralerna, berättar hon. Men det finns ljus i tunneln.

– Som det ser ut nu får vi fler vårdare från privata tjänsteproducenter i juni så det underlättar situationen och sommarläget borde bli relativt lugnt, säger Oksanen.

På flera håll köper välfärdsområden in tjänster från den privata sektorn, inte bara på sommaren. Personalbristen berör även privata vårdföretag.

tre närvårdarstuderanden

Vart försvann 100 000 närvårdare? Det hjälper inte att utbilda fler, säger expert

Varje år utbildas fler närvårdare, men de räcker inte till.

Rekryteringen av sommarvikarier är egentligen ännu på gång.

Så är läget också i Västra Nylands välfärdsområde, där man ännu utreder hur bemanningen kommer se ut, enligt områdets kommunikationsavdelning.

Okej men skört på Åland, som i fjol inom HUS

På Åland sammanfattar vårdchef Pia Hollsten-Friman sommarvikarieläget inom Ålands hälsa- och sjukvård som ”okej men skört”.

Sommarvikarier finns, men svängrummet är minimalt. De flesta välfärdsområden sitter i en liknande situation.

HUS-sammanslutningen i huvudstadsregionen står inför ett liknande läge som i fjol, möjligtvis bättre, berättar förvaltningsöverskötare Marja Renholm. Kartläggningen av läget är inte klar i nuläget.

Bemanning under fjolårets sommar kan beskrivas som bristfällig.

– I allmänhet har vi inte sett en förändring i vårt personalläge, och vi arbetar kontinuerligt på att garantera att vi har tillräckligt med personal, säger Renholm.

HUS kämpar likt största delen av landet med en nästan kronisk personalbrist som pågått i åratal.

Orsaker som nämnts är i första hand lönefrågor och anställningsförhållanden i branschen.

En docka i Raptor-salen vid HUS Brosjukhus.

Utredning: 16 600 sjukvårdare saknas i Finland

Bristen på vårdare och närvårdare har ökat explosionsartat de senaste två åren, visar en analys från den offentliga sektors pensionsbolag Keva.