Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Utegym, motionstrappor eller planteringar – nu får invånarna rösta fram vad Raseborgs medborgarbudget ska användas till

Början på en motionstrappa i trä.
Bildtext Raseborgarna önskar sig motionstrappor runt om i kommunen, helst med belysning.
Bild: Marica Hildén / Yle

Medborgarbudgeten är ett sätt att aktivera invånarna och att möjligen kunna uppfylla deras önskemål.

Den arbetsgrupp som håller i medborgarbudgeten fick totalt 32 förslag att ta ställning till. Av dem är åtta stycken sådana som arbetsgruppen ser kan genomföras.

Det är från de här förslagen som invånarna nu får rösta fram det vinnande förslaget.

Var med och påverka

 • Du har tid till den 26 maj 2023 att rösta på ditt favoritförslag.

 • Röstningen sker digitalt med hjälp av blankett som hittas på stadens webbplats raseborg.fi/medborgarbudget. För att delta krävs att du identifierar dig antingen med nätbankskoder/mobilcertifikat eller med ett mobiltelefonnummer (SMS).

 • Du kan bekanta dig med de åtta alternativen på stadens webbplats och sociala medier maj månads slut.

De förslag du kan rösta mellan är:

 • Belysta motionstrappor på lämpliga platser i Raseborg

 • Fortsättning på gångbanan i Österby

 • Reparation av trappan mellan Norra strandgatan och Väverigatan

 • Ny brygga vid badstranden på Ramsholmen

 • Uppgradering av olika parker på olika håll i Raseborg

 • Utegym i Tenala

 • Förnya planteringarna på Karis järnvägsstation

 • Naturens återställningsprojekt på lämpliga platser i Raseborg

De förslag som vaskades bort under processens gång var sådana där förslaget gällde ett område eller en gata som inte ägs av staden och där tiden inte medger att staden skaffar behövliga skaffar lov eller tillstånd för att förverkliga idén inom tidsramen för projektet.

Några förslag var sådana att de redan finns i stadens planer eller har genomförts. I några fall stred förslaget också mot redan godkända planer eller beslut som staden fattat.

Omröstningen avslutas fredag 26.5.2023 kl. 15.00.

Du kan endast rösta på ett av förslagen.

Diskussion om artikeln