Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Den nya sexualbrottslagen ser allvarligt på osakliga kommentarer i skolan: “Ju yngre barnet är, desto lättare uppfylls brottet”

Anonyymejä ihmisiä.
Bildtext Skolan ska vara en trygg miljö för elever. Därför uppfylls förutsättningen för straffbarhet med låg tröskel.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Sedan årsskiftet kan också osakliga kommentarer definieras som sexualbrott. I en skolmiljö är tröskeln låg för att en sexuell handling uppfyller förutsättningen för straffbarhet.

Elever i S:t Olofsskolan har berättat att en lärare upprepade gånger uttalat sig osakligt under lektionerna, bland annat med sexuella och rasistiska kommentarer. Eleverna och barnens föräldrar känner inte att de har blivit hörda i fallet, och det här väcker frågan om hur lagen skyddar elever i motsvarande situationer.

Den 1 januari 2023 trädde den nya sexualbrottslagen i kraft. Lagen breddar bland annat definitionen för sexuellt antastande.

– Nuförtiden räcker det att man har pratat, kläckt ur sig någon sexuell antydan. Förut krävdes det att det att gärningsmannen skulle ha berört offret fysiskt, i fall där offret är i åldern 16 till 18, säger Riikka Laaksonen, kriminalkommissarie vid Polisen i Sydvästra Finland.

Om en lärare uttrycker sig olämpligt till en elev kan det uppfylla brottsrekvisitet, alltså förutsättningen för straffbarhet, både för ett tjänstebrott eller någon form av sexualbrott, säger Laaksonen.

I skolmiljö är anmälningströskeln lägre för sexualbrott än för de flesta andra brott

Riikka Laaksonen, kriminalkommissarie vid Polisen i Sydvästra Finland.

Brottsrubriceringen beror på om eleven är över eller under 16 år.

– Tröskeln för att en sexuell antydan ska uppfylla ett brottsrekvisit är låg, eftersom det är frågan om unga människor i en miljö som ska vara trygg för dem. Ju yngre barnet är, desto lättare uppfylls brottet.

Laaksonen betonar att brottsrubriceringen ändå inte är något som offret behöver bekymra sig om. Offret behöver bara berätta vad som har hänt och utgående från det avgör polisen om det är frågan om ett brott och inleder i så fall en förundersökning.

Hela skolpersonalen skyldig att göra anmälning

Det finns ändå tolkningsrum i sexualbrottslagen för vad som definieras som ett verbalt sexuellt antastande. Det är ofta mera oklart när verbala handlingar kan anses vara sexuella och ägnade att kränka den sexuella självbestämmanderätten, än när fysiska handlingar gör det.

Meddelanden med sexuella undertoner på en telefon.

Nu kan bilder och kommentarer bli straffbara – och sex kräver alltid samtycke

Lagarna ställer stora krav på unga som inleder sitt sexliv.

I en skolmiljö spelar ändå elevens underordnade förhållande till läraren en stor roll och sänker därför tröskeln för att läraren kränker elevens sexuella självbestämmanderätt.

– Ett exempel kunde vara att någon i skolpersonalen tar ställning till en elevs fysiska egenskaper eller utseende på ett sexuellt sätt, säger Riikka Laaksonen.

I förundersökningen i ett sådant fall utreder polisen eleven som målsägande och personen i personalen som misstänkt. Sedan är det upp till domstolen att avgöra om den misstänkte gjort sig skyldig till brott, säger Laaksonen.

– Det räcker oftast inte enbart med målsägandens berättelse, men det finns olika saker som kan styrka den.

Nästan hela skolpersonalen är skyldig att göra en barnskyddsanmälan gällande sexualbrott. Där ingår bland annat lärarna, hälsovårdspersonalen och skolkuratorerna. Också städpersonalen har rätt att göra en anmälan, säger Laaksonen.

– I en skolmiljö är anmälningströskeln lägre för sexualbrott än för de flesta andra brott.