Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Elina Pylkkänen: Orpos mål om 100 000 nya jobb inte omöjligt

Uppdaterad 11.05.2023 10:50.
Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa.
Bildtext Regeringsförhandlare Petteri Orpo vill ha 100 000 nya sysselsatta under kommande regeringsperiod.
Bild: Markku Ulander / Lehtikuva

Sysselsättningen fortsätter öka tack vare invandring och fler äldre som jobbar. Antalet deltidsjobb väntas ändå minska och sysselsättningsboomen mattas småningom av.

Regeringen Marin nådde sitt sysselsättningsmål och trenden för det relativa sysselsättningstalet ligger på rekordhöga 74,1 procent.

Den positiva trenden hamnar i en tillfällig svacka i år, men fortsätter växa och väntas nå 74,2 procent år 2025. Det här visar Arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos.

Det är främst deltidsarbete som fått sysselsättningsgraden att stiga, men antalet lediga deltidsjobb har nu börjat minska. Det här betyder att sysselsättningsökningen mättas av framöver.

120 000 fick arbete under Marins regering

Enligt prognosen kommer sysselsättningen i år att öka med 5 000 personer, främst tack vare flera äldre personer som jobbar.

Under 2024 väntas ökningen landa på enbart 1 000 personer, men 2025 blir det en kraftig ökning på 18 000 nya sysselsatta.

”Att sysselsättningen hålls på en bra nivå förhindrar att ekonomin går i recession. Att sysselsättningen ökar bland utlandsfödda och de äldsta åldersgrupperna är en efterlängtad förbättring på den finska arbetsmarknaden”, säger understatssekreterare Elina Pylkkänen vid Arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande.

På frågan om det är möjligt att nå regeringsförhandlaren Petteri Orpos mål om 100 000 nya sysselsatta, svarar Pylkkänen under ministeriets pressträff att målet inte är omöjligt att nå, men nog utmanande.

Under Marins regering fick 120 000 nya personer jobb och två tredjedelar av dem var deltidsarbetande. Pylkkänen tror att deltidsjobben kan fortsätta höja sysselsättningen, men deltidsjobben räcker inte till för att nå hela Orpos mål.

Invandrare och äldre lappar behovet av arbetskraft

Utbudet av arbetskraft växer tack vare ökad invandring, ukrainska flyktingar samt fler äldre och unga som jobbar.

Speciellt 55-64 åringars högre deltagande i arbetsmarknaden väntas höja sysselsättningen.

Det finns 40 000 ukrainare i Finland varav 30 000 är i arbetsför ålder. Av dem är 3 700 registrerade som arbetslösa arbetssökande.

Antalet ukrainare som sökt sig till TE-byråns tjänster har under hösten varit färre än väntat, berättar Liisa Larja vid Arbets- och näringsministeriet.

Arbetslöshetsgraden väntas stiga till sju procent år 2023, 7,1 procent år 2024 och sjunka till 6,8 procent år 2025.

Antalet långtidsarbetslösa väntas stiga år för år, från nuvarande 85 000 till 94 000 år 2025.

Diskussion om artikeln