Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Franska ålyngel planteras ut i våra vatten i sommar – skyddsvärdet för en ål är 3 510 euro

Ålar i en håv, de förflyttas från en bassäng till en annan.
Bildtext Om man får en ål till havs ska den släppas tillbaka, levande eller död.
Bild: Mika Moksu / Yle

I dag anländer 93 000 franska ålyngel till Finland i kylbil och de ska utplanteras i våra vatten. Det europeiska ålbeståndet är akut hotat och man stöder återhämtningen på detta sätt.

Det är Centralförbundet för Fiskerihushållning som importerar ålynglen som fångats i Frankrike i början av året. Naturresursinstitutet sätter ut 50 000 av dem.

Ålynglen anländer med kylbil till Åbo i dag och de fortsätter sedan färden till utsättningsvatten runt om i Finland. Största delen av utplanteringarna görs längs kusten eller i inlandsvatten från vilka det finns en vandringsförbindelse till havet.

Före ankomsten till Finland befann sig ynglen i karantän i Sverige i fyra månader för att förhindra att eventuella fisksjukdomar sprids.

”Ålynglen har vuxit bra – de är cirka tiocentimeter långa och väger nästan två gram”, uppger fiskeribiolog Malin Lönnroth från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

En utrotningshotad vandringsfisk

Det europeiska ålbeståndet är akut hotat och behöver återhämta sig. Uppdämningen av åar och vandringshinder har kraftigt minskat på det europeiska ålbeståndet och förekomsten av ål är numera helt beroende av utplanteringar, uppger ålexperter.

Tanken med importen och utplanteringen är att bevara arten inom dess naturliga utbredningsområde, det vill säga utmed våra kuster och i inlandet.

Ålarna kan leva upp till tiotals år i våra vatten innan de blir könsmogna och inleder sin 6 000 kilometer långa vandring till Sargassohavet.

Vandringsålarna här kan väga 1,5–2 kilo, vilket är mycket jämfört med de europeiska artfränderna och är antagligen till fördel för ålarna på den långa vandringen.

I Finland vidtar man också andra åtgärder för ålarnas bästa. Till exempel i Vesijärvi i Lahtis fångar man in vandringsmogna ålar och transporterar dem förbi kraftverksdammarna rakt ut i havet, uppger Naturresursinstitutet.

Till havs är fritidsfisket helt förbjudet

Ålfisket är enligt den nationella förordningen om fiske tillåtet endast i juli.

”Eftersom EU i december beslöt förbjuda fritidsfisket efter ål på alla sina havsområden, betyder det här att fritidsfiske efter ål nu endast är tillåtet på våra inlandsvatten”, säger Lönnroth vid Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Om man får en ål till havs eller under fredningstid (inlandsvatten 1.8–30.6) ska man omedelbart släppa den tillbaka, levande eller död, så att man inte gör sig skyldig till en fiskeförseelse.

Om en fiskare mot lagens bestämmelser tar en ål som fångst kan hen bli skyldig att ersätta fiskens skyddsvärde. Ålens skyddsvärde är 3 510 euro.