Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors vill göra om Sörnäs fängelse till bostäder

I framtiden kan Sörnäs fängelseområde bli bostadsområde för kring 4 000 personer.

Helsingfors fullmäktige diskuterade i går vad som ska hända då fängelset stängs om några år.

Ledamöterna var förhållandevis eniga om att bostäder borde byggas på området. De var ändå oense om huruvida bostäderna borde följa marknadspris eller göras till subventionerade bostäder för låginkomsttagare.

Själva fängelsebyggnaden från 1800-talet är skyddad och kulturhistoriskt värdefull.

Relaterat

En skiss över människor som firar runt statyn Havis Amanda som skyddas med en träkonstruktion.

Nytt förslag till folkfestskrud för Havis Amanda: Hela statyn göms bakom träskivor

”Metallburen” ogillades, nu föreslås träskivor som skydd.

Tolv spanska lärare inom småbarnspedagogiken har valts till Helsingfors nya rekryteringsförsök

Helsingfors vill råda bot på den akuta personalbristen inom småbarnspedagogiken och har nu valt tolv personer till försöket med att rekrytera behörig personal från Spanien till de svenskspråkiga daghemmen i staden.

1 000 personer anmälde sitt intresse. Av dem var ungefär var tionde behörig lärare inom småbarnspedagogiken.

De som valdes ut har inlett en sex månader lång kurs i svenska, fördjupade kunskaper i den finländska småbarnspedagogiken och hur det är att bo och leva i Finland.

I slutet gör deltagarna ett språkprov och de som klarar provet får en anställning i augusti 2024.