Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Wärtsiläs kurscenter i Vasa skolar både egen personal och bolagets kunder – både simulatorer och VR kan användas vid behov

Wärtsilä Land and Sea Academy, Vasa 11.05.2023
Bildtext Isak Lindén, Niklas Donner, Hannu Mäntymaa och Mikael Nykvist var några av dem som berättade om Wärtsiläs ”Land and Sea Academy”.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Nu har Wärtsiläs kurscenter i Vasa lanserats officiellt, även om man varit igång en tid redan. Bolaget själva räknar med att utbilda flera grupper varje vecka.

Kurscentret ”Wärtsilä Land and Sea Academy” finns nu på nio platser i världen och Vasa är en av dem.

Här kan både bolagets egna anställda och de som använder sig av produkterna, alltså kunder, träna på hanteringen av exempelvis motorer.

Det hela började ursprungligen med att Wärtsilä hade behov av att utbilda sina egna anställda och efter det har bolagets kunder blivit intresserade av kurserna, berättar Magnus Kronholm, som är direktör för global expert communications vid Wärtsilä.

De kunder som kurserna riktar sig till är dem inom den marina sektorn och energisektorn.

– Idag är den externa skolningen större än den interna, säger Kronholm.

Verksamheten har pågått en tid i Vasa men nu har man lanserat kurscentret på allvar och startat officiellt. Hannu Mäntymaa, som är VD för Wärtsilä Finland kallar det hela en milstolpe att man fått igång kursverksamheten i Vasa.

Wärtsilä Land and Sea Academy, Vasa 11.05.2023
Bildtext Hannu Mäntymaa är VD för Wärtsilä Finland.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Kurscentret i Vasa är Wärtsiläs största och modernaste. Hannu Mäntymaa säger att det lämpar sig att ha verksamheten i Vasa eftersom man sedan tidigare ägnar sig åt mycket forskning och utveckling inom exempelvis nya bränslevarianter.

Utbildar tiotusen varje år

Sammanlagt är det enligt Magnus Kronholm ungefär 10 000 personer som skolas i kurscentrena varje år, varav 2 500 i Finland och Vasa.

Själva skolningsprogrammen varierar beroende på olika situationer, exempelvis om det är egna anställda eller kunder som utbildas och de pågår i allt från en dag upp till tre veckor.

– För de interna skolningarna har vi klara skolningspaket, eftersom de rör den kompetens som vi vill ge till våra egna anställda. När det gäller kunder så har de speciella behov, så då snickrar vi ihop kurser som passar olika specifika kunder, säger Kronholm.

Kronholm berättar att den interna personalen ofta skolas i hur Wärtsiläs motorer underhålls bäst. För kunder handlar det till stora delar om hur man använder bolagets motorer och produkter. Då ska kunden få så mycket som möjligt ut av det man köpt på ett säkert sätt. Det hela riktar sig till den personal som faktiskt arbetar med och använder sig av exempelvis motorer, vilket innebär bland annat driftspersonal på fartyg och kraftverk.

Wärtsilä Land and Sea Academy, Vasa 11.05.2023
Bildtext Direktören för global expert communications, Magnus Kronholm, berättar att man ofta anpassar kurserna efter kundens behov.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Själva skolningen för en kund delas ofta upp på olika sätt, med klassrumsträning, simulatorträning vid behov och att man använder sig av de övningsmotorer som finns i lokalerna på Vasklot i Vasa. Om det behövs kan man också arrangera skolningar ombord på fartyg, på kraftverk eller online. I Vasa har man sex stycken övningsmotorer för kursdeltagarna att använda sig av. Dessutom har man förutom flera typer av simulatorer och även turbon att träna på.

– Vi använder oss också av VR (virtuell verklighet) i de fall där det passar in, säger Magnus Kronholm.

Wärtsilä Land and Sea Academy, Vasa 11.05.2023
Bildtext Olli Tuure visar hur man använder sig av VR under skolningarna. Här demonstrerar han hur man kan arbeta på en virtuell motor.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Orsaken till att Wärtsilä arrangerar den här typen av kurser och skolningar är enligt Kronholm att man vill hålla kompetensen hög hos den egna personalen. För kunderna handlar det om att få ut så mycket som möjligt av produkten.

– Plus att vi som överhalare (de som ser över och reparerar en motor, red. anm.) och underhållsarbetare bättre vet i vilket skick allt är i när kunderna använder det på rätt sätt, säger Kronholm.

Enligt Wärtsilä arbetar 22 personer på ”Land and Sea Academy” i Finland, där personalen är uppdelad mellan Åbo och Vasa. En del av personalen arbetar med att instruera inom el, automation och mekanik, medan andra arbetar med att till exempel koordinera skolningar. I Vasa räknar bolaget med att skola tre till fyra grupper per vecka, undantaget dem som skolas på arbetsplatsen eller online.

Wärtsilä beräknar att deras skolningar inom ”Land and Sea Academy” innebär 5 000 hotellövernattningar per år för de som går kurserna i Vasa. Bolaget har liknande kurscentra också i USA, Brasilien, Nederländerna, Italien, Indien, Indonesien, Sydkorea och Kina.