Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rosk’n Roll gick en miljon på minus i fjol – transport och hyror blev dyrare

En sopbil kör på en kullerstensgata i en äldre stadsdel.
Bildtext Det har blivit dyrare för sopbilarna att åka runt och samla in vårt avfall.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Avfallsbolaget Rosk’n Roll, som ägs gemensamt av tolv kommuner, gick på minus under år 2022.

Omsättningen under 2022 var 25,5 miljoner euro, vilket är 0,5 procent mindre än året innan. Resultatet visade ett minus på 1 064 530 euro före skatt.

Investeringar gjordes för 5,5 miljoner euro.

Avfallsbolaget skriver i ett meddelande att den största orsaken till förlusten är kostnaderna som höjts kraftigt, i synnerhet för insamlingen och transporten av avfall. Också kostnaderna för affärslokaler har höjts.

Bolaget har höjt avgifterna för kunderna, men det skedde först på det här årets sida och märktes därför ännu inte i fjolårets bokslut.

Den totala mängden avfall som Rosk’n Roll tog emot ökade med 0,77 procent jämfört med året innan. Mängden avfall från fastigheter ökade med 2,4 procent.

Avfallskärl för ett hushåll för plast, kartong, metall och glas.
Bildtext Resultaten från flerfacksinsamlingen har varit positiva, eftersom mer än hälften av avfallet kan utnyttjas på nytt.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Det betyder att de tog emot allt som allt 156 800 ton avfall. Hela 103 400 ton togs emot på avfallsstationer och -centraler medan 53 470 ton samlades in från fastigheter.

Av det kommunala avfallet kunde 24,6 procent återvinnas som material, 67,3 procent återvinns som energi och 3,3 procent deponerades på avstjälpningsplatsen.

Insamlingen av nyttoavfall från fastigheterna har ökat snabbt under de senaste åren. År 2022 utvidgades sorteringsskyldigheten för förpackningsavfall till fastigheter i tätorter med minst fem bostäder, vilket betyder separata fack för plast-, kartong- och glasförpackningar samt metall.

Det omfattande flerfacksprojektet avslutades

Forskningsprojektet kring flerfackstjänsten avslutades år 2022. I undersökningen testades hur en optimerad flerfacksinsamling påverkar kostnaderna, miljöutsläppen, avfallsmängderna samt kundupplevelsen.

I försöket var andelen material som gick till återvinning mycket hög jämfört med mängderna som generellt samlas in i Finland. Blandavfallets andel i undersökningen utgjordes av cirka 45 procent och resten, alltså över hälften, var separat sorterat avfall som kan utnyttjas som näring eller som material.

Under 2022 undersöktes också blandavfallets sammansättning

Soppåsar i en bil.

Rosk’n Roll undersökte blandavfallet – vi är fortfarande dåliga på att sortera

Det mesta av innehållet i soppåsarna kunde ha återvunnits.

Det mest betydande projektet inom avfallsmottagningen var planeringen av det nya självbetjäningssystemet. Förberedelser gjordes för att utvidga självbetjäningen till åtminstone tre avfallsstationer under år 2023.

På avfallsstationerna utvidgades också antalet sorterade avfallsslag som tas emot. Avlagda textilier samt betong- och tegelavfall lades till på varje avfallsstation. Dessutom utökades mottagningsställena för gipsskivor.

Att lägga till olika avfallsslag på avfallsstationerna är ett sätt att utöka mängden avfall som kan materialåtervinnas, och den vägen få återvinningsgraden att växa.

Rosk’n Rolls målsättning är att höja återvinningsgraden till 55 procent före utgången av år 2026.

Diskussion om artikeln