Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad och UPM informerar stugägarna så snabbt som möjligt – lovar att svara på frågor och beakta allas åsikter

UPM:n Pietarsaaren sellutehtaan johtaja Simon Fagerudd.
Bildtext Simon Fagerudd, fabrikschef på UPM i Jakobstad.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

UPM är intresserat av större områden, och ska man växa från nuvarande tomt så är enda möjligheten mot Hällören, säger fabrikschefen Simon Fagerudd.

Mycket mer än så kan Fagerudd inte säga i det här skedet.

- Vi är i startgroparna och klart att vi ska ha en diskussion med stugägare. Vi kommer att prata med dem men vi måste få saker att gå i rätt ordning, säger Fagerudd.

Han berättar inte hur stort område fabriken behöver, men vill träffa och prata med stugägarna lite längre in i processen.

- Jag berättar gärna sedan då det finns något att berätta.

Målet är att en detaljplan kunde vara klar i början av nästa år.

- Vi ska höra på folk, låta åsikter komma fram och ta hänsyn till varandras önskemål på ett fiffigt sätt. Det är en demokratisk process som går via generalplan och detaljplan.

Staden gissar att det nya handlar om energi eller bränsle

Staden Jakobstad har i det här skedet ingen exakt information om vad UPM planerar. Det man vet är att det finns cirka 30 sommarstugor på Hällören, och att frågorna har börjat droppa in.

- Utan vidare kommer vi att ta det i beaktande och kommer att ha växelverkan med villaägarna, diskussioner och så vidare, säger stadsplanearkitekt Sören Öhberg.

- Ju mer information desto bättre, enklare och tydligare blir kommunikationen. Men processen är i en så tidig fas att vi inte har svar på frågorna. Men vi vet att det finns frågor och har kommunicerat det med UPM och ska gemensamt se på svaren, säger stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo.

Hakosalo spekulerar i vad planerna kan röra sig om.

- Vi kan se generellt vad som händer i Österbotten.

Då handlar det till exempel om mer vindkraft, investeringar i vätgasfabriker och planer på vikdraft till havs.

- Jag tror att givetvis är UPM medvetna om de här sakerna och ser dem i sitt eget sammahang, hur ska man anpassa verksamheten.

Enligt Hakosalo sitter UPM på koldioxid (utsläpp från värmeanläggningen) som man kan ta tillvara och tillsammans med vätgas producera bränsle eller kemikalier som är förnybara.

- Om jag skulle råka sitta på en mängd biogen koldioxid så skulle jag titta på de här möjligheterna. Det är ren spekulation men vi vet utifrån det som händer i Österbotten generellt att det händer mycket i den här sektorn.

Två män vid en karta.
Bildtext Invånarna kommer att få säga sitt och staden kommer att hjälpa till så att svaren blir så tydliga som möjligt, lovar Sören Öhberg och Mika Hakosalo på staden Jakobstad.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Finns tid att bemöta och kommentera

Att det finns fler intressen då en ny detaljplan ska göras är i sig inget nytt, betonar Öhberg.

- Denna situation uppkommer vid precis varje detaljplan, du måste ta hänsyn till allihopa.

Det hade varit svårare om det varit fråga om en helt ny industri, tror Hakosalo.

- Men nu pratar vi om verksamhet som redan finns. Och den kommer i sig inte att ändras, utan producera ungefär samma saker.

Men även om det inte handlar om några markanta förändringar måste man förstås se på bland annat buller, buffertzoner och andra möjliga olägenheter.

Målet för UPM är att ett förslag till ny detalplan läggs till påseende i augusti. Då får myndigheter och allmänheten komma med kommentarer, åsikter och anmärkningar.

Efter det bemöter man responsen och bedömer hur stora ändringar som måste göras. Antingen förs planen sedan till nytt påseende eller så kan den efter bemötandet föras vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige.

Fabrik
Bildtext UPM vill detaljplanera ytterligare 26 hektar intill dagens fabriksområde.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

En industri får inte diktera allt

Jakobstad har de senaste åren enligt Öhberg satsat mycket planering av företags- och industritomter, till exempel för KWH och Snellman.

- Utifrån stadsutvecklingssynvinkel är det alltid positivt för en stad om industrin som finns där har investeringsplaner. Investeringar betyder mer arbetstillfällen och att de binder sig på orten, att vi vet de vill stanna här och satsa.

Samtidigt måste man alltid synka det med annan stadsutveckling, påpekar Hakosalo.

- Vi kan inte låta en industri definiera allt så vi måste se till att den lilla personen i lilla stugan tas hänsyn till.

Samtidigt kommer stadens gränser emot då man pratrar om företags- och industrietableringar, påpekar Öhberg.

- Till arealen är Jakobstad ganska litet. Vi har byggt ut industri och företagsområden redan, så att hitta de nya och verkligen få in nya aktörer är en utmaning.

Om ni var sommarstugägare, skulle ni vara oroliga?

- Nej, jag skulle vara vaken och följa med processen. Man har alla möjligheter att påverka det här, säger Öhberg.

Hakosalo säger att oron kanske närmast kommer av att man inte vet säkert vad som är på gång.

- Där ska vi hjälpa till, och kommunicera att vi vill att de (UPM) svarar tydligt och kan svara på frågorna. Det underlättar så att det varken kommer besvär eller onödig oro.