Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ålyngel släpptes ut i Åminnefors – marinbiolog: om 30 år borde vi ha mera ål i sjöarna

Tusentals ålyngel planterades ut i Åminnefors - Spela upp på Arenan

I år planterar Ekenäs–Pojo fiskeriområde ut 2 000 ålyngel i Åminnefors. Fiskeövervakare Kenneth Westerholm hoppas ålstammen repar sig. Marinbiolog Sofia Franklin tror att det är möjligt inom 20 till 30 år.

Den europeiska ålen är utrotningshotad. Det är faktiskt så illa för Finlands del att den vilda ålen inte kommer till våra sjöar på naturlig väg.

– Det är bara utplanterad ål som kommer till sjöar via bäckar och åar, säger marinbiolog Sofia Franklin på Nylands fiskarförbund.

Vita lådor i bakluckan på en bil. Lådorna innehåller tvåtusen ålyngel.
Bildtext Ålyngel från Frankrike planterades ut i Åminnefors. Ynglen var i karantän i Sverige i fyra månader för att sjukdomar inte skulle spridas. Sedan fördes de över till Åbo och därifrån till Västnyland.
Bild: Marica Hildén / Yle

Antalet ålar har minskat bland annat på grund av kraftverk som byggts vid deras vandringsleder, havs- och sjöbottnar är förorenade så de inte hittar mat och de har fiskats för mycket, nämner Franklin som exempel.

En kvinna häller ålyngel i vatten ur en låda.
Bildtext Joan Granqvist, verksamhetsledare på Nylands fiskarförbund, öppnar lådan försiktigt. Ynglen är ivriga och vill ut så man ska inte öppna lådan förrän man är i vattnet.
Bild: Marica Hildén / Yle
En kvinna häller ut ålar i vatten medan en annan kvinna fotograferar.
Bildtext Där simmar 500 yngel i väg! Joan Granqvist och ålynglen fotograferas av marinbiolog Sofia Franklin.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ålarna föds i Sargassohavet, nordost om Kuba och Bahamas, och därifrån tar de sig ut i världen för att sedan simma tillbaka hem för att leka och dö.

Marinbiolog: Ålarna kommer att trivas i Åminnefors

4:29

Ålarna försvann i sakta mak

Ålarna skulle inte klara sig utan att yngel planteras ut.

Fiskeövervakare Kenneth Westerholm från föreningen Ekenäs–Pojo fiskeriområde berättar att det från 1920- till 1950-talet var rikligt med ålar i Svartån och Pojoviken.

– Men de försvann i sakta mak. Det är bra att vi får ålarna tillbaka och därför ställer vi upp och försöker hjälpa så vi får en viktig stam tillbaka.

Två män står i en båt och två kvinnor på en brygga och pratar med varandra.
Bildtext Kenneth Westerholm (till höger) och Björn Holmström förde ut 1 500 ålyngel med båt. På bryggan står marinbiolog Sofia Franklin och verksamhetsledare Joan Granqvist från Nylands fiskarförbund.
Bild: Marica Hildén / Yle

Den 11 maj planterade föreningen Ekenäs-Pojo fiskeriområde ut 2 000 ålyngel i Åminnefors. Föreningen betalar omkring 3 000 euro för utplanteringen.

Det är Centralförbundet för fiskerihushållning som importerat franska ålyngel till Finland. I år utplanteras 93 000 ålyngel.

Ålyngel planterades ut i Åminnefors

6:58

”De kommer att ha det bra i Pojoviken”

Åminnefors är det enda stället där de här ålynglen planteras ut i Västnyland. De övriga planteras ut längs kusten från Kotka till Larsmo och i en del sjöar.

Joan Granqvist, verksamhetsledare på Nylands fiskarförbund, berättar att ålynglen var 10 centimeter långa och vägde 20 gram då de planterades ut i Åminnefors.

– De kommer att ha det bra här i Pojoviken där vandringslederna är öppna i åarna.

Sofia Franklin säger att man kan underlätta livet för ålarna genom att förbättra vandringslederna förbi kraftverken. Dessutom får man inte fiska ål när som helst.

– Fritidsfiskare får fiska i inlandssjöar och yrkesfiskare i havet och i inlandssjöar i juli.

Sofia Franklin är säker på att utplanteringen har positiv inverkan på beståndet.

– Jag tror vi ser resultatet om 20 till 30 år.