Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Trafiken vid Appelgrensvägen i Hangö ska löpa som vanligt – parkeringsplatserna bli fler

Pensionat Tellina i Hangö.
Bildtext De kännspaka spetsvillorna i Hangö finns vid Appelgrensvägen.
Bild: Yle/Minna Almark

Trafikarrangemangen på Appelgrensvägen i Hangö föreslås i stort sett vara de samma under sommaren som på vintern. Parkeringsplatserna kommer ändå att bli fler och förstoras.

Trafiken på Appelgrensvägen i Hangö har diskuterats flitigt. Gatan löper centralt längs havsstranden och utgör ett av de livligaste turiststråken i staden. I fjol testade Hangö stad på att göra Appelgrensvägen enkelriktad bland annat för att trafiken skulle löpa smidigare.

Men varken invånare eller politiker var speciellt nöjda över det tillfälliga arrangemanget.

I slutet av april fick tekniska nämnden ta del av ett förslag där cyklisterna skulle ha fått en 1,25 meter bred fil på bägge sidor av vägen. Det skulle ha gett bilarna en gemensam körfil med en bredd på 4,5 meter.

Men nämnden var inte helt nöjd med det förslaget utan remitterade ärendet. Nu får nämnden ta ställning till ett nytt förslag.

Tvåfilig och dubbelriktad

Det nya förslaget går i sin enkelhet ut på att de grundläggande gatuarrangemangen på Appelgrensvägen inte ändras. Gatan kommer också under sommaren att vara en tvåfilig och dubbelriktad gata med plats för cyklisterna längs kanterna.

Fotgängarna får använda de befintliga trottoarerna och stigarna i parkerna längs gatan.

Parkeringsplatserna blir fler och större

För att åtgärda problemen med parkeringen föreslås parkeringsplatserna bli fler och förstoras. Bollplanen ska tas i bruk som parkeringsplats under sommaren med undantag för den vecka som Sea Horse Week pågår.

Parkeringsområdet vid den delen av Appelgrensvägen som finns vid Parkdammens park kommer också att förstoras genom att kedjestaketet flyttas två meter norrut. På det sättet är det möjligt att parkera vinkelrätt i förhållande till gatan. Det här kräver inte att några träd måste fällas.

Det ska också bli förbjudet för husbilar att parkera längs Appelgrensvägen, med undantag för parkeringsplatsen vid Bellevue.

Appelgrensvägen är i behov av en grundförbättring. Staden har talat om att det ska ske i ett senare skede.

Diskussion om artikeln