Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Planerna på att inleda fartygstrafik mellan Åbo och Gdynia i Polen har kommit långt – Åbo hamn hoppas att trafiken inleds 2024

Åbo hamn en grå vinterdag.
Bild: Arash Matin / Yle

Förhandlingarna med ett rederi på slutrakan, men lämpliga fartyg svåra att hitta på marknaden.

Åbo hamn har stora förhoppningar på att regelbunden fartygstrafik mellan Åbo och Gdynia kan inledas 2024. Åbos hamndirektör Erik Söderholm skulle gärna se också passagerartrafik mellan städerna.

Förhandlingar med olika rederier har pågått en längre tid. Ett rederi med erfarenhet av trafik på Östersjön har kommit längst i förhandlingarna, avslöjar Söderholm.

– Just nu pågår de mest seriösa diskussionerna som vi haft. Rederiet i fråga har räknat vad trafiken skulle komma att kosta och också frågat efter komponenter i Åbo och Gdynia.

Man som står framför ett hus.
Bildtext Åbos hamndirektör Erik Söderholm hoppas på en start 2024 och då måste ett beslut fattas före årsskiftet.
Bild: Niclas Lundqvist / Yle

Det ekonomiska världsläget påverkar också planerna. Rederiet ska ha ekonomin i skick för att klara av att förbinda sig till en ny rutt.

– Det kommer att kosta ungefär en miljon euro per månad att driva trafiken och den miljonen borde täckas med frakt- och passagerarintäkter. Det är den stora frågan. För att vara helt ärlig så måste rederiet räkna med en förlust i ett eller två år.

Utmaning att hitta lämpligt fartyg till rutten

Enligt Söderholm finns det två möjligheter på hur trafiken skulle kunna se ut på rutten.

– Det första alternativet är att ett fraktfartyg, ro-ro, börjar trafikera på rutten. Det handlar då om ett billigare fartyg som är lättare att hitta på marknaden.

– Om man inleder med både frakt- och passagerartrafik, ro-pax, från början så är lämpliga fartyg både dyrare i drift och svårare att hitta.

Fartyget ska också vara tillräckligt stort. Söderholm poängterar att fartyget måste erbjuda 2500-3000 linjemeter för frakt och fordon.

Åbo hamn den 24.8.2022.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Oavsett vad det blir för fartyg som skulle sättas in på rutten så är också ett av kraven att det ska klara av isförhållanden.

Enligt beräkningar skulle överfarten mellan Åbo och Gdynia ta cirka 30-34 timmar och då skulle ett fartyg klara av två avgångar i vardera riktningen per vecka med åtta timmar i hamnen. Det går att köra snabbare men det blir dyrare, poängterar Söderholm.

Över ett dygn på Östersjön med passagerare ställer vissa krav på fartyget om det blir aktuellt med ro-pax- trafik.

– Det ska finnas restauranger och finländare vill ha en bastu förstås, och lite butiker. Att hitta ett sådant fartyg är inte enkelt, det är lättare att hitta ett fraktfartyg.

Tredje terminal i Åbo hamn kan bli aktuell

Trafiken kan komma igång med snabb tidtabell ifall parterna kommer fram till ett avtal.

– Jag har själv hoppats på en start 2024 och då måste ett beslut fattas före årsskiftet. Både vi och hamnen i Gdynia kommer att stödja rederiet med marknadsföring och andra praktiska frågor.

Det som Åbo hamn ska fundera är vilken kajplats som kunde användas för trafiken till Gdynia. Enligt Söderholm beror det långt på vilken typ av fartyg som börjar köra på rutten.

Turun linna ja satama.
Bildtext En ny tillfällig tredje terminal kan bli aktuell i Åbo hamn ifall planerna på passagerartrafik till Gdynia förverkligas.
Bild: Jouni Koutonen / Yle

Ifall det blir aktuellt med passagerartrafik så krävs också en terminalbyggnad. Eftersom den nya planerade passagerarterminalen i Åbo hamn planeras bli färdig tidigast i slutet av 2025 kan det bli aktuellt med en ny tillfällig lösning för passagerartrafiken till Gdynia, säger Söderholm.

– Vi får i så fall fixa en liten tredje terminal eller motsvarande. Det har vi nog beaktat i planeringen.

”Intresse finns”

Söderholm ser flera fördelar för Åbo och hamnen med en ny rutt till Gdynia. Polen med sina 40 miljoner invånare är en intressant marknad.

– Åbo universitet genomförde en marknadsundersökning för oss och resultatet var mer än lovande. Speditörerna ser gärna mera konkurrens till Via Baltica och Hangötrafiken. Att ha flera rutter från Polen till Finland ser jag som vettigt och det här är inte riktat mot Hangö på något sätt.

Gällande passagerartrafiken så lyfter Söderholm upp de goda förbindelserna mot resten av Europa från Gdynia.

Det svarta piratskeppet Dragon ligger vid kajen i Gdynia, med gräsmatta och bilar framför och höghus i bakgrunden.
Bildtext Hamnstaden Gdynia i Polen har redan en förbindelse med Hangö.
Bild: K_Dega / Pixabay

– Intresse finns för att åka över med egen bil och sedan vidare mot Tjeckien, Ungern och Medelhavet.

Andra rutter från Åbo finns också på bordet men Söderholm poängterar att man ska skynda långsamt.

– Det här satsar vi nu hundra procent på. Vi ska komma ihåg att Åbo hamn har redan nu trafik till England, Holland, Tyskland, Norge och Sverige.

Diskussion om artikeln