Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Broraset i Esbo kan leda till omfattande skadestånd – i Finland stoppar berikandeförbud riktigt stora ersättningar, utom i ett fall

Olycksutredning pågår vid platsen för broraset i Hagalund.
Bildtext Orsaken till olyckan i Hagalund i Esbo var sannolikt att balkar som bar upp bron hade böjts, bedömer Olycksutredningscentralen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I Finland är de skadestånd som döms ut i internationell jämförelse låga, konstaterar juridikprofessor. Men offren kan få ersättningar för till exempel benbrott.

Största delen av de personer som skadades i broraset i Esbo i torsdags har fått komma hem från sjukhuset.

Bland allt det som händer härnäst finns också frågan om vilka ersättningar de drabbade har rätt till.

Vi frågade Olli Norros, professor i försäkrings- och skadeståndsrätt, hurdana ersättningar och skadestånd de skadade kan få.

Vad kan ersättas?

De som råkade ut för olyckan när bron rasade i Hagalund kan ha rätt till flera olika typer av ersättningar.

Norros bedömer att det i första hand är frågan om ersättning för personskada. Man kan också få ersättning för skadade föremål, till exempel om ett par glasögon har gått sönder i samband med olyckan.

Vårdkostnaderna ersätts enligt de förverkligade kostnaderna som vården av olycksoffren ger upphov till.

Ersättning för tillfälligt men betalas ut för till exempel benbrott, hjärnskakning eller vävnadsskador som orsakar besvär i till exempel några veckor eller månader. Smärre ersättningar kan man också få för sveda och verk, även om olycksoffret inte har drabbats av en entydig skada som en fraktur.

Ersättning för bestående men kan komma på fråga om den skadade har orsakats sådana men som försämrar personens funktionsförmåga på ett bestående sätt.

I Finland betalas ersättning för icke-fysiska skador, alltså psykiskt lidande, inte ut i samband med olyckor. Skadestånd för psykiskt lidande kan man i Finland få närmast som brottsoffer.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst gottgör bortfall av arbetsinkomster man hade haft om man inte hade drabbats av skadan. Största delen av dem som föll från bron i Esbo är skolelever, men för vuxna kan också ersättning för förlorad arbetsinkomst vara aktuellt.

Hur stora kan ersättningarna vara?

I Finland är de ersättningar som betalas för immateriella skador internationellt sett låga, säger professor Norros.

– Det finns ingen möjlighet att bli rik på ersättningar i Finland.

Bakgrunden till de rätt låga ersättningarna i Finland är rättspraxisen berikandeförbud. Enligt principen om berikandeförbud ska till exempel en person som råkar ut för en olycka inte berikas av ersättningarna, hen ska alltså inte ekonomiskt vinna på olyckan och ha det bättre ställt efteråt än före olyckan inträffade.

Norros säger att ersättningarna för tillfälligt men i allmänhet är på några tusen euro. Ersättningarna för bestående men är något större, men sällan överstiger de 15 000 euro.

Ersättningarna för förlorad arbetsinkomst rör sig i en annan klass.

– De kan under årens lopp bli stora summor, men så handlar det också om att man ersätter uteblivna arbetsinkomster, säger Norros.

Till exempel Mellersta Finlands tingsrätt dömde nyligen att en person som råkat ut för en halkolycka skulle få ersättning på över en miljon euro för förlorad arbetsinkomst. Personen hade blivit arbetsoförmögen och studerade handelsvetenskap, så ersättningen byggde på en hel karriär inom den branschen.

Vem ansvarar för ersättningarna?

Huvudregeln är enligt Norros att innehavaren eller ägaren är ansvarig för en lokalitet.

Bron som rasade ägs av Esbo stad. Sannolikt är det också staden som är skadeståndsskyldig.

Om Esbo stad måste betala ut ersättningar kan staden senare själv ansöka om eventuell ersättning från till exempel brobyggaren eller någon annan som anses ansvarig.

Den som har drabbats av skadan behöver inte oroa sig för vem som ytterst är ansvarig för ersättningen. Olycksoffren kan kräva sin ersättning av den som är primärt ansvarig.

Norros säger att personer som har en olycksfallsförsäkring i de flesta fall också har alternativet att ansöka om ersättning från sitt försäkringsbolag.

Den här artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel Espoon siltaturma voi johtaa laajoihin vahingonkorvauksiin – Suomessa ”rikastumiskielto” estää jättikorvaukset, paitsi yhdessä tapauksessa av Petteri Lindholm. Översättningen är gjord av Sara Torvalds.