Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stor oro då Finlands sista utbildning i träbåtsbygge hotas av nedläggning – lärare: "Det är ett drastiskt beslut"

Uppdaterad 16.05.2023 15:23.
En klinkbåt som byggs
Bildtext Klinkbyggda träbåtar finns sedan 2021 på Unescos kulturarvslista.
Bild: Unesco

Studerande på utbildningen i träbåtsbygge i Pargas oroar sig för om de får sin examen ifall samkommunen som står bakom utbildningen förverkligar planerna på att lägga ner linjen.

Yrkesinstitutet Livia inledde omställningsförhandlingar i april eftersom de måste spara 1,5 miljoner euro. Ett av sparförslagen är att göra om enheten i Pargas till en fältstation och flytta studerandena till enheten i Pikis. I sparförslaget föreslås även att utbildningen i träbåtsbygge läggs ner.

Karri Anttila, började studera träbåtsbygge på Livia i höstas. För några veckor sedan fick han höra att det finns planer på att lägga ner utbildningen och att det är oklart om han ens får studera klart.

– Först tänkte jag på hur det går för min egen del. Även om det går att studera branschen också på andra sätt, ville jag ha en officiell examen och därför valde jag att studera i Pargas, säger Anttila.

En man i en trädgård.
Bildtext Karri Anttila har planer på att starta eget företag inom båtbranschen i framtiden. Han är nöjd med träbåtsutbildningen i Pargas och de kontakter han fått via den.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Anttila jobbar för tillfället som företagare inom foto- och videoproduktion, men kände att han ville göra något praktiskt med sina händer. Eftersom båtar är ett stort intresse och behovet av arbetskraft inom branschen är stor, föll valet på träbåtsbygge. Efter studierna vill han gärna jobba en tid som gesäll för att finslipa sina kunskaper.

– Planen är att jag efter min praktik skulle arbeta som företagare i Pargas. Vi har sommarstuga i Pargas, min sambos släkt finns här och det är naturligt att ett företag i båtbranschen finns nära havet, säger Anttila.

Anttila tycker det är viktigt att utbildningen i träbåtsbygge bevaras också på grund av hantverkets betydelse.

– Klinkbyggda träbåtar finns numera på Unescos kulturarvslista, vilket berättar om båtarnas kulturhistoriska värde. En annan sak är att efterfrågan på den här typen av jobb är väldigt stor just nu, så det finns jobb inom branschen, säger Anttila.

”Kostnaderna är för höga”

Yrkesexamen inom träbåtsbygge är egentligen Turun Ammattiopistosäätiös (TAO) utbildning, men själva undervisningen ordnas av yrkesinstitutet Livia. På utbildningen studerar för tillfället 12 personer, varav fyra blir färdiga i vår.

Ilkka Harkkila, samkommunsdirektör vid Peimarin koulutuskuntayhtymä, som upprätthåller Livia, säger att Livia måste spara 1,5 miljoner euro och att lägga ner träbåtsbygglinjen är ett av sparförslagen.

– Vi föreslår att enheten i Pargas görs till en fältstation. Vi strävar efter att minska på utrymmena vi använder så att vi kan minska på fastighetskostnaderna. Hallen som träbåtarna byggs i är ganska stor och driftskostnaderna är höga, säger Harkkila.

Det statliga stödet för utbildningen i träbåtsbygge är också så låg att utbildningen innebär en stor förlust för Livia.

– Undervisnings- och kulturministeriet värderar inte den här typen av utbildning så högt, stödet du får är så lågt att det ekonomiskt sett inte lönar sig att ordna den här utbildningen, säger Harkkila.

Niondeklassare bekantar sig med fiskodlingarna vid Fiskeri- och miljöinstitutet i Pargas.
Bildtext Arkivbild. Yrkesinstitutet Livias enhet i Pargas föreslås i framtiden enbart fungera som en fältstation.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Stora kommunikationsproblem

Träbåtsutbildningens lärare Anssi Kuisma är oroad över planerna att lägga ner den sista utbildningen där det är möjligt att studera träbåtsbygge i skolmiljö.

– Det är ett ganska drastiskt beslut, det är också ett nationellt beslut även om Livia är den som fattar beslutet, säger Kuisma.

Även om det fortfarande går att studera ämnet via läroavtal, tycker Kuisma att det är bra med alternativ. Läroavtal passar inte alla och för en del studerande är det viktigt att först få lära sig färdigheter i skolmiljö.

Överlag säger Kuisma att diskussionen har kantats av en hel del kommunikationsproblem.

– Det största problemet har varit bristen på kommunikation, vilket har lett till en del felaktig information. Det som stämmer är att båtarna är stora och att de kräver stora utrymmen. Men när det gäller flytten av hela verksamheten till Tuorla har besparingarna uppskattats grovt och ofullständigt, säger Kuisma.

En skylt med en karta, i bakgrunden ett hus.
Bildtext Arkivbild. Lärare vid Livias fiskeri- och miljöinstitut är besviken över processen och att det spridits felaktig information.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Vi skulle gärna fortsätta samarbetet”

Pirjo Ylönen, som är rektor för Turun Ammattiopistosäätiö, tycker det är tråkigt att träbåtsutbildningen hotas av nedläggning, men hon förstår också Livia.

– Vi har haft ett bra samarbete och skulle gärna fortsätta, men jag förstår Livias situation om det inte är lönsamt för dem att ordna utbildningen så är det så. De fattar själv sina ekonomiska beslut, säger Ylönen.

Turun Ammattiopistosäätiö ordnar själv en grundexamen inom båtbyggeri, men en stor del av den undervisningen sker via läroavtal på olika företag. Institutet har inte själv någon möjlighet att ordna träbåtsbyggutbildningen.

– Vi har inte möjlighet att ordna en sådan utbildning i våra utrymmen. De kräver enorma utrymmen att bygga och förvara stora träbåtar och det kostar mycket pengar, säger Ylönen.

båtbyggeriet i houtskär
Bildtext Arkivbild. De studerande får sin examen, men en egen båt kan de inte bygga, ifall Livia väljer att lägga ner utbildningen.
Bild: Yle/Johanna Ventus

”Alla får gå klart sin utbildning”

Ifall Livia fattar beslut om att lägga ner utbildningen lovar Ylönen att de ser till att de personer som nu studerar på utbildningen får sin examen.

– Om någon av dem vill fortsätta studera, så har vi kommit överens med Livia att vi ordnar ett läroavtal med ett företag, så att de kan gå klart sin utbildning. Med då kan de inte fortsätta att bygga sin egen båt, säger Ylönen.

Ylönen säger att det förstås också är möjligt att skriva ett liknande avtal som skolan har med Livia med en annan organisation. Ifall någon är intresserad av att fortsätta ordna utbildning i träbåtsbygge, så får man gärna ta kontakt, hälsar Ylönen.

Träbåtsutbildningen i Pargas är hotad

5:50

Stor efterfrågan på träbåtsbyggare

5:55

Samkommunens styrelse behandlar sparförslagen på sitt möte den 25 maj. Det slutliga beslutet fattas av samkommunsfullmäktige den 15 juni.

Diskussion om artikeln