Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Flyktingar tas i framtiden emot i Oravais och Jakobstad – övriga mottagningscentraler i Österbotten kan läggas ned

Flyktingar som köar. På väggen ovanför dem hänger en ukrainsk flagga.
Bildtext Behovet av flyktingmottagningar har varit stort sedan kriget i Ukraina bröt ut. Här köar flyktingar i Vanda.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Sagan kan vara all för Röda Korsets mottagningscentral i Kristinestad. Men så länge kriget i Ukraina pågår lär verksamheten fortsätta.

Migrationsverket satte ut förläggningsverksamheten för asylsökande på offert i våras och nu har Österbottens Migrationscenter med enheter i Oravais och Jakobstad valts som den mest fördelaktiga.

Det här betyder att mottagningscentralerna i Kristinestad och Vasa möjligtvis läggs ned. Enligt Heikki Väätämöinen, direktör för resultatområdet på Migri, kommer det här inte att ske så länge som flyktingströmmarna fortsätter från Ukraina.

– Hur länge vi har ett behov för ökad kapacitet är i det här läget väldigt svårt att uppskatta, konstaterar Väätämöinen.

Idag har mottagningscentralen i Kristinestad närmare 900 klienter inskrivna, cirka 600 vid mottagningscentralen och dessutom 200 i privat inkvartering samt 85 via den så kallade kommunmodellen.

– Det är helt klart att vi inte vann upphandlingen men vi har fortfarande ett tillsvidare avtal med Migrationsverket gällande upprätthållande av mottagningscentralen i Kristinestad. Vi fortsätter med verksamheten, konstaterar Frida Nylund, verksamhetsledare för FRK Österbottens svenska distrikt.

– Vi har jobbat mycket med att bygga upp en ännu starkare central och vi fortsätter erbjuda service av hög kvalitet så länge vi har avtalet i kraft med Migri. Ännu har de inte varit i kontakt gällande förändringar. Vi väntar och ser.

Kvinna står vid fönster.
Bildtext Frida Nylund är besviken att Röda Korset inte vann upphandlingen om förläggninverksamheten i Österbotten.
Bild: Erik Vierkens / Yle

Nylund hoppas att mottagningscentralen med sina cirka 25 anställda får fortsätta med sin verksamhet som man upprätthållit sedan 2009.

– Jag vill inte ännu diskutera nedläggning eller omställningsförhandlingar eftersom vi fortsätter så länge som vi har ett avtal. Efter att Migri officiellt sagt upp det så är det sedan vår uppgift att fundera på konsekvenserna.

– Men det är helt klart att det väcker känslor även bland våra anställda, kommer det här att fortsätta eller inte?

Påverkar det lokala samhället

Ifall mottagningscentralen läggs ned har det inte enbart konsekvenser för de anställda.

– Våra klienter bor i olika delar av Sydösterbotten: Kristinestad, Närpes och Kaskö. Det innebär stora förändringar i de här städerna. Det är helt klart att det har en stor påverkan så väl för oss som organisation, men också i det lokala samhället.

Stadsdirektören i Kristinestad Mila Segervall är besviken att Röda Korset inte vann upphandlingen och för staden skulle det vara en stor förlust ifall mottagningscentralen skulle försvinna.

– Det är klart att det skulle vara en förlust på många sätt. Vi har haft en mottagningsenhet under en lång tid, så det är en naturlig del i vår vardag här i Kristinestad.

– Vi har människor som bor i kommunen tack vare att de har kommit via mottagningsenheten. De deltar i vårt föreningsliv, de finns på våra arbetsplatser, de syns i gatubilden. Klart att det skulle bli ett bortfall både ekonomiskt och för helhetsbilden. De är en integrerad del i vår vardag.