Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inflationen kvar på 7,9 procent i april

Konsumentpriserna var 7,9 procent högre i april än året innan, visar Statistikcentralens siffror. Också i mars var inflationen densamma.

I april steg priserna främst på grund av högre låneräntor och dyrare el, jämfört med april ifjol. Bensinen, dieseln och aktiebostäderna blev däremot billigare.

Månadsförändringen i konsumentpriserna var 0,3 procent, främst på grund av att genomsnittsräntan på bostadslån var högre i april än i mars.

Inflationen i Finland är något lägre än inom euroområdet i genomsnitt.

Euroområdets harmoniserade konsumentprisindex HKPI låg på sju procent i april och på 6,3 procent för Finlands del. I det indexet ingår bland annat inte ägarboende och räntor på konsumtionskrediter.

Inrikes

Utmarsch vid alla teatrar i början av oktober

Fackförbundet för teater och media Finland (Teme) ordnar en utmarsch vid alla teatrar i Finland torsdagen den 5 oktober klockan 13, uppger fackförbundet i ett pressmeddelande.

Med utmarschen protesterar man mot regeringens planerade nedskärningar.

Enligt fackförbundet har man hittills i offentligheten rätt lite diskuterat nedskärnignarnas inverkan på arbetstagarnas försörjning inom konst- och kulturbranschen och på hela branschens livskraft.

Enligt Karoliina Huovila som är verksamhetsledare vid Fackförbundet för teater och media Finland är konst- och kulturbranschen ändå i skottlinjen för nedskärningarna.

”Det görs mycket snuttjobb inom konst- och kulturbranschen, så nedskärningar i till exempel inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa orsakar stora inkomstbortfall för konstnärerna”, säger Huovila i pressmeddelandet.

Källa: Pressmeddelande

Döda minkar i traktorskopa.

Fågelinfluensa på minkfarm i Norra Österbotten

Samtliga djur på gården ska avlivas.

Daghem i Grankulla har saknat giltigt bygglov i flera år

Det privata gruppfamiljedaghemmet Ekebo i Grankulla saknar bygglov för sina lokaler. Det löpte ut redan 2019.

2014 beviljades föreningen som driver daghemmet tillfällig ändring av byggnadens användningsändamål för fem år. Grankulla stad upptäckte i maj 2023 att daghemmet saknar giltigt bygglov.

Föreningen hyr lokalerna av FBK och föreningens styrelseordförande svarar staden att FBK under september månad har skickat in en ansökan om nytt bygglov som ska behandlas i byggnadsnämnden inom kort.

Föreningen vill fortsätta med sin verksamhet, som nu innefattar 11 barn, i lokalen. Daghemmet ska ha giltigt bygglov före nyår.