Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

HD i Sverige tar upp den uppmärksammade ”snippadomen”

En ordförandeklubba som ligger på en hög med böcker.
Bildtext Högsta domstolen ska avgöra om hovrätten begått rättegångsfel.
Bild: Vitaliy Vodolazskyy

Högsta domstolen i Sverige har beviljat besvärstillstånd för den så kallade snippadomen som väckt enorm uppståndelse.

Tingsrätten dömde en 50-årig man för våldtäkt till tre års fängelse.

Fallet togs sedan upp i hovrätten som också ansåg det bevisat att mannen stoppat in ett finger i den tioåriga flickans snippa.

Men fyra av domarna i fallet fastnade på betydelsen av ordet snippa, och vad som anses höra till de inre respektive yttre delarna av det kvinnliga könsorganet.

De fyra manliga domarna menade att en exakt förklaring till vad åklagaren menade med ordet snippa saknades – och friade 50-åringen.

Det var bara den enda kvinnliga domaren som ville att hovrätten skulle följa tingsrättens linje.

Fallet väckte massiva reaktioner. Bland annat startades en digital protest med hashtagen #jagvetvadensnippaär.

Begicks rättegångsfel?

Domen överklagades, och nu har Högsta domstolen beslutat att ta upp fallet.

HD ska inte pröva hela målet, utan bara frågan om det förekommit rättegångsfel då fallet behandlades i hovrätten.

”Högsta domstolens beslut innebär att domstolen kommer att pröva frågan om rättegångsfel har förekommit när det gäller hovrättens hantering och prövning av alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen” säger justitierådet Stefan Johansson som är en av de domare som har deltagit i beslutet i Högsta domstolens pressmeddelande.

Målet i övrigt har förklarats vilande i väntan på Högsta domstolens utslag. Man väntar alltså på utslaget innan fallet behandlas vidare.