Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Invånarna får säga sitt om hur Vasa ska växa

Vy över Vasa stad tagen från Myrgrundsbron.
Bildtext För tillfället saknar över 100 kvadratkilometer av Vasa en generalplan.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Planeringen i Vasa drar igång ett jätteprojekt. Generalplanen för hela Vasa ska förnyas och kompletteras.

Projektet Generalplan 2040 fastställer i vilken riktning och hur Vasa växer och utgör basen för detaljplaneringen. Området omfattar hela Vasa stads område, från skärgården till Lillkyro.

- I den nuvarande generalplanen, med målår 2030, saknas till exempel helt Lillkyro, eftersom planen gjordes upp före kommunsammanslagningen, säger generalplaneläggare Annika Birell vid Vasa stad.

Det är ett jättejobb att göra en ny generalplan. För närvarande saknar över 100 kvadratkilometer av Vasa helt en generalplan och befintliga detaljplaner gås också igenom och revideras.

- Det är cirka 20 procent av Vasas hela areal, säger Birell.

Merparten av de oplanerade områdena finns i Lillkyro, men också på andra håll inom stadens gränser finns oplanerade områden.

- Den största utmaningen är nog helt enkelt att det är så stort. Planen ska omfatta hela Vasa, från skärgård till centrum och landsbygd.

Olika intressen och olika behov ska tillgodoses, det är mycket att få in i samma plan. Huvuddragen i planen styrs långt efter stadens strategi och framtidsvisioner. Men:

- Ingen vet hur världen ser ut 2040, konstaterar Annika Birell.

Kvinna sitter på parkbänk i esplanad
Bildtext Generalplaneläggare Annika Birell vid Vasa stad säger att projektets största utmaning är storleken på området som berörs.
Bild: Filip Sten / Yle

När nu arbetet med den nya generalplanen kör igång på allvar har också stadens invånare möjlighet att påverka. På stadens webbsidor kan man besvara olika enkäter gällande generalplanen och sju informationstillfällen kommer att ordnas på olika håll i Vasa.

Det första tillfället hålls på måndag 15 maj i stadsbibliotekets dramasal. Därefter hålls ytterligare sex informations- och workshoptillfällen på olika håll i staden under de närmaste veckorna.

- Det är fråga om cirka två timmars tillfällen där vi berättar om planen och processen, därefter blir det diskussion i mindre grupper, säger Birell.

- Man får hemskt gärna komma med och diskutera, och vill man inte diskutera får man också lämna synpunkter på papper vid tillfällena - och man kan också lämna synpunkter via webben.

Det kan också påpekas att det här arbetet inte enbart riktar sig till Vasaborna.

- Också de i kranskommunerna som till exempel jobbar i Vasa får gärna komma med synpunkter.

Arbetet med Vasas nya generalplan beräknas ta omkring fem år i anspråk.