Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Astrid Kauber fastställdes som Kyrkslätts utbildningsdirektör – rekryteringen nära att göras om på grund av bristfällig svenska och problem med intervjuerna

En skolvägg med en klocka, en megafon och en skylt. På skylten står det "Kyrkslätts gymnasium"
Bildtext Kyrkslätt har inga separata höga tjänsteinnehavare för den svenska och finska bildningen.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Kommunstyrelsen fastställde nämndens beslut med rösterna 7–6. SFP:s Tony Björk skulle gärna se en autonom svensk bildningsenhet i Kyrkslätt.

Styrelsens ordförande Timo Haapaniemi (Saml) använde sin övertagningsrätt för att ta valet av utbildningsdirektör till kommunstyrelsen. Styrelsen behandlade ärendet på måndagskvällen.

Svenska Yle har talat med Haapaniemi, som sade att han inte hinner kommentera ärendet.

– Han tog ärendet till styrelsen på grund av problemen i rekryteringsprocessen. En av de behöriga sökandena fick inte kallelse till intervju på grund av ett misstag. Men ni måste fråga honom om vad orsaken egentligen var, säger Tony Björk (SFP), som sitter i styrelsen.

SFP anser också att Kaubers kunskaper i svenska inte är tillräckliga.

Det viktigaste arbetet sker i skolorna och daghemmen med barnen. Men jag tror att en modell med en autonom svensk bildningsenhet som i andra kommuner skulle vara bättre

Tony Björk, styrelseledamot för SFP

– Hon har studerat i Estland, och har därmed inte utbildats i tjänstemannasvenska, säger Björk.

Sedan i höstas har Kyrkslätt, till skillnad från många andra kommuner som till exempel Helsingfors och Esbo, inte separata svenska och finska bildningschefer. Det här betyder att Kauber kommer att leda de svenska skolorna från sin post. I arbetsannonsen lyftes också en stark svenska upp som en viktig aspekt. Björk säger att SFP inte fått höra hur den här aspekten framkom i rekryteringen.

En man pratar i en mikrofon och kisar med ögonen
Bildtext SFP:s Tony Björk röstade för att rekryteringen skulle göras om.
Bild: Yle/ Nadine Nousiainen

En röst ifrån ny rekrytering

På grund av språkfrågan men också på grund av problemen i rekryteringen tyckte många styrelseledamöter att ärendet borde återremmitteras till nämnden. I praktiken skulle rekryteringen av utbildningsdirektör i så fall ha gjorts om.

Björk vill inte kommentera närmare hur diskussionerna gick i styrelsen.

– Vi diskuterade det grundligt.

Efter diskussionen röstade styrelsen om att antingen fastställa nämndens beslut, eller återremittera det – alltså att göra om rekryteringen.

Rösterna föll 7–6, till fastställningens fördel.

Varken kommun-, bildnings- eller utbildningsdirektören är svenskspråkig

Förra veckan valdes Virpi Sailas till Kyrkslätts nya kommundirektör. Före valet lyfte SFP fram att varken Sailas eller de andra kandidaterna pratar flytande svenska. Bildningssektorns högsta tjänsteinnehavare, Eeva-Kaisa Ikonen, är inte heller svenskspråkig, vilket väckte mycket kritik då hon valdes för några år sedan.

I ljuset av de här valen av tjänsteinnehavare, hur mår svenskan i Kyrkslätt, Tony Björk?

– Bra. Det viktigaste arbetet sker i skolorna och daghemmen med barnen. Men jag tror att en modell med en autonom svensk bildningsenhet som i andra kommuner skulle vara bättre.

Björk ser inte heller några problem i valet av Sailas till kommundirektör.

– Hon har en positiv inställning till svenskan och förstår flytande svenska, det är det viktigaste. Det handlar om en språkbegåvad person, orsaken till att hon inte har så stark svenska är att hon inte jobbat på svenska.

Sailas jobbar som kanslichef i Tusby.

Björk säger också att han vill poängtera att SFP inte har något emot Kauber.

– Jag tycker nästan synd om henne, då hon hamnat mitt i den här härvan.

Diskussion om artikeln