Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Laxynglen får hjälp att undvika kraftverket i Billnäs – mikrochip visar hur många som väljer fiskvägen istället på sin väg till havet

Fiskvägen i Billnäs där laxyngel kan ta sig fram förbi turbinerna.
Bildtext Nu har fiskarna ett val då de simmar nedströms - det gäller bara att får dem att välja fiskvägen framom turbinkanalen.
Bild: Pia Santonen / Yle

I början av maj öppnades fiskvägarna i Svartån. De som arbetar med att få fisken att leka naturligt lägger just nu stor vikt vid att fiskarna tryggt kan simma ut i havet efter sin vandring uppströms.

Fiskvägarna i Svartån har nu varit i bruk i fyra år och resultatet verkar lovande.

Både vid Svartåns och vid Åminnefors fiskväg följer forskarna med fiskens vandring såväl uppströms som nedströms med hjälp av både fiskräknare under vattnet och videokamera.

Vill styra ynglen till fiskvägen

Efter att luckorna öppnades i början av maj kommer forskarna dessutom att fästa extra stor uppmärksamhet vid hur fiskarna tar sig tillbaka till havet.

Hittills har den stora faran varit turbinen i Billnäs, som fångat upp en hel del fisk med dödlig utgång. Därför vill de som jobbar för en frisk och stabil fiskstam försöka leda ynglen till fiskvägen, istället för att dessa simmar in i turbinkanalen.

En havslax i Svartån.
Bildtext Målet med fiskvägarna är att så många yngel som möjligt ska växa till sig.
Bild: Västra Nylands vatten och miljö

För att styra fisken rätt har föreningen Västra Nylands vatten och miljö låtit bygga ett undervattensstängsel ovanför kraftverket i Billnäs intill en bro. Men det har visat sig att stängslet fungerar dåligt och inte en enda fisk har kunnat konstateras bli styrd till fiskvägen.

Därför har styranordningen uppdaterats i år och tidigare brister har åtgärdats inom ramen för det så kallade Muskalat-projektet i samarbete med Västra Nylands vatten och miljö.

Mikrochip kommunicerar med flytande antenner

Genom att märka laxyngel med mikrochip kan forskningsteamet med hjälp av flytande antennsystem, som installerats i fiskvägen, följa med ynglens vandring.

Arbetet har nyligen inletts så det finns ännu ingen statistik på hur många laxyngel som kommer att undvika turbindöden i år. Projektet är treårigt och har beviljats en finansiering på nästan 173 000 euro.

Fiskarna har hittat vägarna

Ett tiotal laxar och öringar har vandrat uppströms längs fisktrapporna och i fjol såg man för första gången ål i vattnen. Fiskvägarna får enligt miljötillståndet hållas öppna från och med början av maj till slutet av november.

Västra Nylands vatten och miljö har sammanställt material från tidigare år där man kan följa med fiskarnas vandring och lek.