Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bergöfärjan stod stilla en stund på tisdag eftermiddag

Uppdaterad 16.05.2023 15:44.

En av Bergöfärjans klaffcylindrar gick sönder på tisdag eftermiddag vid 15-tiden.

Färjföraren Johnny Prost berättade att servicepersonal kom med ny cylinder. Medan reparationsarbetet pågick stod förjan stilla.

Vid 15.40-tiden meddelade Prost att cylindern var bytt och att klaffen gick att lyfta igen. Färjan var ur bruk i ungefär 45 minuter.

Uppdaterad 15.43 med uppgift om att färjan går igen.

Relaterat

Vasa grundar ny hamnkoncern

Vasa grundar en ny hamnkoncern bestående av tre bolag. Bolagen får namnen Vasa Hamn Ab, Vasa Hamninfrastruktur Ab och Vasa Hamnservice Ab.

De bakomliggande orsakerna är att nuvarande Kvarken Ports som ägs gemensamt av Vasa och Umeå inte anses kunna utveckla hamnfunktionerna tillräckligt bra. Vasa och Umeå har tillsammans lyckats utveckla logistiken och färjetrafiken men det behövs mer satsningar på själva hamnfunktionerna.

Det råder ett akut behov av att utveckla infrastrukturen i Vasa hamn, konstateras i stadsstyrelsens föredragningslista. Orsakerna är bland annat de möjliga batterifabriksetableringarna, att en fungerande hamn är en konkurrensfaktor för industrin i Vasaregionen och hamnens strategiska betydelse med tanke på Finlands försörjningsberedskap.

Stadsstyrelsen ska på sitt möte idag ta ställning till avtalen för bildandet av de nya bolagen.

Mera: Nu är det bråttom att investera i Vasa hamn – ökad frakt kräver djupare farled och bättre vägförbindelse

En mansperson står i hamnområde och pekar i riktning mot havet. Han är klädd i reflexjacka.

Texten uppdaterad 19.9.2023 kl 10:29. Stadsstyrelsen godkände avtalen helt enligt beredning.

Vattenskoterförare i knipa på Erstan

En person som tappade kontrollen över sin vattenskoter föll i vattnet ute på Erstan på lördagen.

En förbipasserande segelbåt kom till undsättning och besättningen lyckades lyfta upp vattenskoterföraren ur vattnet.

Frivilliga sjöräddningen transporterade sedan föraren i land där ambulanspersonal väntade. Sjöbevakningens patrull bogserade vattenskotern mot land.

Man med reflexväst och skyddshjälm står med ryggen mot kameran framför en brädhög.

Sjöbevakningen sökte fartyg i nöd i sophög i Karleby

En patrull från Karleby kustbevakningsstation skickades ut till en återvinningsanläggning i Karleby sedan ett nödlarm från ett holländskt fartyg skickats ut från platsen.

Vajerfärjan mellan Gustavs och Vartsala byggs om till en miljövänligare hybridvajerfärja

Rederiet Finferries skriver i ett pressmeddelande att färjan mellan Gustavs och ön Vartsala kommer att byggas om till en mer miljövänlig hybridvajerfärja. Den förnyade vajerfärjan kommer att ha 50 procent mindre utsläpp än vad färjan har i dag.

Det är företaget HL-Metal Ab i Pargas som kommer att ta hand om ombyggnaden av färjan. Endast vajerfärjans skrov kommer att sparas och allt annat byts ut, inklusive tekniken.

Ombyggnadsarbetet kommer uppskattningsvis att ta fyra månader och den förnyade vajerfärjan återgår i trafik under våren 2024. Under ombyggnadsarbetet kommer en reservfärja att åka mellan Gustavs och Vartsala.