Hoppa till huvudinnehåll

Sport

Ishockeyförbundet lägger fram eget medlingsförslag i rasismfallet – man är redo att be om ursäkt men inte betala skadestånd

Uppdaterad 16.05.2023 18:12.
Jääkiekko yleiskuva.
Bild: Tomi Hänninen / Yle

Finlands ishockeyförbund har anlitat en extern expert för att granska det uppmärksammade rasismfallet. Resultatet blev att förbundet inte brutit mot diskrimineringslagen och därför anser man det inte vara motiverat att betala skadestånd.

Yle Urheilu gick nyligen ut med uppgifter om att ishockeyförbundet inte godkände det medlingsförslag som diskrimineringsombudsmannen lade fram i ett uppmärksammat fall där en juniorspelare i Pelicans utsattes för rasism.

Enligt förbundets vd Sami Kauhanen har fallet blivit noggrant utrett men man har inte hittat bevis för rasistiska förolämpningar och att det är ord som står mot ord.

– Om man utgående från vår utredning kunnat bevisa att det skett hade vi definitivt vidtagit lämpliga åtgärder. Efter medlingsförslaget som diskrimineringsombudsmannen lade fram har vi gjort ett eget och meddelat att vi är redo att diskutera. Vi hoppas därför att diskussionerna fortsätter, säger han till Yle Urheilu.

Enligt diskrimineringsombudsmannen hade förbundet brutit mot två paragrafer i diskrimineringslagen. Kauhanen säger att idrottens rättsskyddsnämnd påpekat att de disciplinära påföljder som ålades tränaren Jukka Sokka inte stred mot diskrimineringslagen.

– Vi bad därför externa experter att utvärdera om vårt agerade stred mot diskrimineringslagen. Experternas bedömning var att förbundet inte brutit mot lagen, säger Kauhanen.

Sami Kauhanen.
Bildtext Sami Kauhanen är vd för ishockeyförbundet.
Bild: Jaakko Stenroos / AOP

Förbundet anser det inte vara motiverat med skadestånd

I förbundets medlingsförslag ber man spelaren om ursäkt och beklagar att det funnits brister i dömandet av matchen. Förbundet åtar sig också att utöka utbildningen för domare i liknande situationer och utvärdera utvecklingsbehoven för sitt disciplinära system.

– Den största skillnaden är att eftersom ishockeyförbundet inte agerat i strid med diskrimineringslagen så anser vi att det inte är motiverat och rättvist att betala skadestånd, säger Kauhanen.

I medlingsförslaget från diskrimineringsombudsmannen skulle förbundet be om ursäkt och ersätta klubbens och tränarens advokatutgifter. Dessutom skulle förbundet betala 3000 euro till spelaren och 3000 euro till tränaren.

– Diskrimineringsombudsmannen preciserade inte vilken typ av ursäkt det skulle vara. Vårt mer detaljerade förslag innehåller en ursäkt för att spelaren inte har tillfrågats personligen då den misstänkta kränkningen utreddes, säger Kauhanen.

Kauhanen anser att den centrala fråga är hur diskrimineringslagen ska tillämpas och vad den ålägger idrottsorganisationer att göra.

– Diskrimineringsombudsmannen och sakkunniga har olika uppfattning i det här fallet. Både ishockeyn och alla andra idrotter vill säkert göra rätt i dessa frågor. Det är viktigt att det står klart för alla hur man ska agera i olika situationer. Det behövs en gemensam diskussion, säger han.

Kauhanen medger att det här fallet kan påverka bilden av ishockeyförbundet men anser också att man har ett ansvar att agera i enlighet med sina egna regler och säkerställa samma behandling för alla i disciplinärenden.

Diskussion om artikeln