Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Från Åbo hamn till Kråkkärret – rutt och budget för eventuella spårvägar har klarnat i Åbo

En visualisering av hur Hertigshörnet nära Åbo hamn skulle se ut med spårvägar och spårvagnar.
Bildtext Så här kunde det se ut vid Hertigshörnet nära Åbo hamn, om spårvägarna blir verklighet.
Bild: Turun kaupunki

Spårvägsplanerna börjar utformas i Åbo. Nu har staden blivit klar med generalplanen för spårvägarna. Enligt planen skulle det kosta 333 miljoner att bygga ut spårvägslinjen. Ett beslut ska fattas år 2025.

Staden räknar med att staten står för en tredjedel av kostnaderna. Dessutom behövs ytterligare 39 miljoner euro för att köpa 13 spårvagnar till rutten.

Om spårvägsplanerna godkänns om drygt två år kommer den 11 kilometer långa spårvägslinjen att byggas mellan Åbo hamn och Kråkkärret.

En visualisering av hur Littoisvägen i Åbo skulle se ut med spårvägar och spårvagnar.
Bildtext Åbo stads vision på Littoisvägen, nära Kråkkärret, om spårvägar byggs.
Bild: Turun kaupunki

Spårvägen ska gå från hamnen via Hertigshörnet, Kirstiparken, Humlegårdsgatan, Salutorget, Åbo domkyrka (spårvägen ska dras via Dombron och Nylandsgatan), Åbo universitetscentralsjukhus, Kuppis, Österås och Svalberga och slutligen Kråkkärret. Depån för spårvagnarna ska finnas i Storheikkilä.

Enligt stadsplaneringschef Timo Hintsanen är den valda rutten viktig på flera sätt. Längs rutten finns exempelvis flera högskolor, ÅUCS och det växande bostadsområdet nära hamnen och Åbo slott.

– Det här är också ett sätt att öka dragningskraften till våra förorter och att förbättra servicen i dem, säger Hintsanen.

Porträtt av en äldre man tager snett nerifrån. I bakgrunden trepaneler.
Bildtext Stadsplaneringschef Timo Hintsanen.
Bild: Cecilia Juuti

Stor entusiasm bland tjänstemännen - men planerna har delat politiker och invånare

Det går inte att ta miste på tjänstemännens iver, då den pinfärska generalplanen för spårvägarna i Åbo presenteras. Enligt stadens tjänstemän skulle spårvägarna öka Åbos dragningskraft och hjälpa Åbo att klara sig i konkurrensen mot Tammerfors och Helsingfors.

– Planen förstärker tanken om att spårvägarna erbjuder stora möjligheter för staden att utvecklas, säger borgmästare Minna Arve (Saml).

Minna Arve talar framför en grupp  med människor.
Bildtext Åbo stads borgmästare Minna Arve ser många fördelar med spårvägar i Åbo.
Bild: Kamal Afarin / Yle

Trots att stadens tjänstemän verkar entusiastiska, så har frågan delat både invånare och politiker. Exempelvis blossade frågan upp när stadsfullmäktige godkände generalplanen för staden tidigare i år.

Hur hård blir den politiska kampen?

– Vi får se. Vi presenterar ny information både nu och senare och allt beror på hur politikerna tar emot den, och hur mycket politikerna håller fast vid sina principer, säger Arve.

Åbo sneglar mot Tammerfors för inspiration

Hur spårvägsbygget skulle förverkligas är i det här skedet oklart. Det kan exempelvis vara fråga om en alliansmodell, vilket betyder att beställaren, byggaren och planeraren bildar en gemensam organisation. Spårvägarna i Tammerfors genomfördes med hjälp av en sådan modell.

Men har staden råd med ett projekt vars slutnota landar på närmare 400 miljoner euro? Timo Hintsanen kontrar med att fråga om staden har råd att låta bli att investera i projektet.

– Vi räknar med att få de investerade pengarna tillbaka då staden utvecklas och livskraften ökar, säger Hintsanen.

Visualisering av Nylandsgatan i Åbo centrum om spårvägar byggs i Åbo.
Bildtext Vision av trafiken på Nylandsgatan vid Åbo domkyrka.
Bild: Turun kaupunki

Enligt Arve skulle både spårvägarna och den snabbare tågförbindelsen till Helsingfors hjälpa Åbotrakten att växa och skapa fler arbetsplatser i Åboregionen.

– Vi har sett hur det har gått i Tammerfors. Tillväxten har varit mycket snabbare där jämfört med Åbo även om vi också har haft en god tillväxt, säger Arve.

Nu får Åboborna tycka till om planen

Generalplanen presenteras för stadsstyrelsen på måndag. Efter det ska den på utlåtanderunda och då kan Åboborna tycka till om planen.

Efter utlåtanderundan behandlas frågan igen i stadsstyrelsen, som fattar beslut om staden ska arbeta vidare med frågan och skapa en handlingsplan för spårvägarna. I den planen finns en mer precis kostnadskalkyl. Då går man också in på de tekniska detaljerna kring projektet.

Åbo stadsfullmäktige gav tidigare stadsstyrelsen mandat att fatta beslut om handlingsplanen, efter utlåtanderundan.

En visualisering av hur Tavastgatan i Åbo skulle se ut med spårvägar och spårvagnar.
Bildtext Spårvägslinjen planeras nära flera högskolor och ÅUCS. Här en visionsbild från Tavastgatan.
Bild: Åbo stad

Investeringsbeslut år 2025

Det slutliga beslutet huruvida Åbo stad ska bygga spårvägar eller inte fattas troligen i slutet av år 2025, då investeringsplanen behandlas i stadsfullmäktige. Om investeringsplanen godkänns, så tar själva byggarbetet ungefär fem år.

Det betyder att nuvarande fullmäktige inte kommer att hinna ta det slutliga beslutet, eftersom nästa kommunalval ordnas våren 2025. Frågan om spårvägar delar nuvarande fullmäktige och i en omröstning skulle slutresultatet vara rätt jämnt.

Enligt Minna Arve är det ändå inte fråga om taktik, utan det är viktigt att ärendet utreds så grundligt som möjligt.

– Vi vet inte hur kommande stadsfullmäktige ser ut. Det här kräver noggrann planering så att tidtabellen och budgeten håller, säger Arve.

Diskussion om artikeln