Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

”Samhället kommer att kollapsa” – barn och ungas fysiska förmåga fortsätter att bli sämre

En kvinna tittar leende in i kameran. I bakgrunden ser man parkerade cyklar.
Bildtext Saara Norrgrann, förbundstränare på Finlands Svenska Orienteringsförbund och tränare vid Vörå Idrottsgymnasium.
Bild: Chanette Härus / Yle

Finlands Svenska Idrott uttrycker sin oro över den allt mer försämrade fysiska funktionsförmågan hos barn och unga.

Enligt Move!-mätningar från 2021 ligger den fysiska funktionsförmågan för omkring 40 procent av barnen och unga i årskurs fem till åtta på en oroväckande låg nivå.

På Borgaregatans skola i Vasa rör eleverna Frej Kaslin, Oona Papula, Ella Mylläri, Max Kokko och Iris Holmberg på sig flera gånger i veckan, både i och utanför skolan.

– Jag motionerar ungefär fem till sex gånger i veckan då jag spelar fotboll, säger Frej Kaslin.

– När jag ska ta mig någonstans brukar jag oftast cykla, säger Iris Holmberg.

Alla elever anser att de har tillräckligt med gymnastiklektioner i skolan och känner inte ett behov av fler.

– Om man vill kan man välja gymnastik som tillval och på så sätt få fler gymnastiklektioner, säger Ella Mylläri.

Fem ungdomar på rad tittar in i kameran.
Bildtext Iris Holmberg, Ella Mylläri, Oona Papula, Frej Kaslin och Max Kokko.
Bild: Chanette Härus / Yle

Från skolans sida har man infört två raster i veckan då eleverna måste vistas utomhus och röra på sig. Till gymnastiksalen får man även gå klassvis och röra på sig under dagen.

– Ivern för att få röra på sig på rasterna är stor bland eleverna. Det kan vara kö utanför dörren om inte läraren genast är på plats för att låsa upp dörren, säger biträdande rektor Monica Mattbäck vid Borgaregatans skola.

”Vi håller på att sitta ihjäl oss”

Saara Norrgrann, förbundstränare på Finlands Svenska Orienteringsförbund och tränare vid Vörå Idrottsgymnasium, ser varje dag i jobbet att den fysiska funktionsförmågan bland unga försämrats under åren.

– När unga börjar i idrottsgymnasiet kommer det skede då de borde börja med hårdträning. Om man i barndomen har saknat mångsidig träning och spontanidrott måste man börja med grundträningen först i gymnasiet.

Att barn och ungas fysiska funktionsförmåga blir allt sämre kan enligt Finlands Svenska Idrott komma att bli ett stort problem i samhället om man inte lyckas vända trenden. Risken är att de som är barn och unga i dag inte kommer orka jobba i framtiden, särskilt de fysiskt tunga jobben kommer att bli lidande.

– Det här är en enormt viktig fråga som vi måste ta tag i, annars kommer vårt samhälle att kollapsa. Vi håller på att sitta ihjäl oss. De unga och barn som växer upp idag riskerar en sämre livskvalitet, säger Norrgrann.

Även inlärningen påverkas av motion eller bristen på motion.

– Att röra på sig leder till att man får mera syre till hjärnan vilket i sin tur påverkar koncentrationsförmågan och den kognitiva förmågan, säger Norrgrann.

Norrgrann önskar att regeringen skulle föra in idrotten i skolans vardag och stödja idrottsföreningar och inte låta idrotten bli för dyr för barn och unga.

– Det kan betyda att man måste förlänga skoldagen, men jag tror att det är värt att ha en längre skoldag så länge man får in idrotten.

Förutom barn och unga har man även sett att beväringarnas fysiska förmåga har gått neråt.

– I värsta fall kan det leda till att vi inte har någon som kan försvara vårt land och i dessa tider är det oerhört viktigt.

Politiker uppmärksammar den negativa trenden

Frans Villanen är medlem i Vasas stadsfullmäktige och stadsstyrelse och anser att barn och ungas allt sämre fysiska funktionsförmåga håller på att bli ett stort problem.

– Det är alarmerande att konditionen för många unga är så dålig att den håller på att hindra deras vardagssysslor och ork. Det här är personer som ska jobba i 40 till 45 år i samhället innan de kan gå i pension. Det ser inte lovande ut för framtiden.

Enligt Villanen leder ett mindre rörligt samhälle till fler sjukskrivningar, något som vi inte skulle ha råd med.

– Med tanke på vad vi har för kostnader för social- och hälsovården skulle vi inte ha råd att bli sjukare. Tvärtom så borde vi satsa på mer förebyggande arbete och på sådant som bidrar till en bättre hälsa och mer rörelse i vardagen.

En man tittar leende in i kameran.
Bildtext Frans Villanen.
Bild: Chanette Härus / Yle

Villanen skulle gärna se att man från Vasa stads sida skulle satsa ännu mer på sådant som för ut människor i friska luften. Skejtparken som byggdes i Metviksparken för några år sedan och pumptrackbanan som byggs bredvid lyfter Villanen upp som bra investeringar av staden. Dock skulle han önska att Vasas investeringsbudget för idrott skulle vara högre.

– Vasas investeringsbudget för idrott ligger på 400 000 till 500 000 euro i året, men för min del skulle den gärna få vara en miljon.

Även fler gymnastiklektioner i skolorna är något som Villanen skulle vilja se.

– Risken är stor att barnen sätter sig framför tv:n och tittar på Netflix när de kommer hem från skolan istället för att röra på sig. På det sättet förbättrar vi inte konditionen.

För att motivera barn och unga att röra på sig mer behöver man göra motion attraktivt för de unga. Även Villanen är inne på att motivera barn i ung ålder för att ge dem en sund inställning till motion.

– Vi behöver ha högklassiga möjligheter för unga att röra på sig och ge dem variation och valmöjligheter till olika former av motion, med låg tröskel.

Att inte låta idrotten bli för dyr är något som är viktigt för Villanen.

– Det är viktigt att vi ser till att priserna hålls skäliga och det är en utmaning som jag tycker hela tiden blir större i Finland.

Enligt Villanen är en av de mest centrala frågorna i regeringsförhandlingarna att motivera barn och unga att röra på sig mer.

– Det är livsviktigt att motivera unga till att röra på sig. Vi behöver få fler unga att motionera, annars kommer inte samhället hålla.