Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vi mår allt sämre i världens lyckligaste land – jätteundersökning från THL ger oroväckande signaler

Människor sitter i Esplanadparken en solig dag.
Bildtext Trenden är alarmerande. Bara hälften av finländare i arbetsför ålder upplever sin livskvalitet som god, samtidigt som allt fler har självmordstankar.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Bara hälften av alla finländare i arbetsför ålder upplever sin livskvalitet som god, visar befolkningsundersökningen Hälsosamma Finland som Institutet för hälsa och välfärd THL har gjort.

Det här är en klar försämring från fyra år sedan, då motsvarande andel var över 60 procent.

Med livskvalitet avses hur personer uppfattar sin egen hälsa, sitt välmående, sina sociala relationer och sin levnadsmiljö.

Var femte person i arbetsför ålder känner avsevärd psykisk belastning i sin vardag. Också här har det gått neråt sedan undersökningen 2018, då samma andel var 13 procent.

Resultaten är oroväckande för både den sociala och den ekonomiska hållbarheten, säger Annamari Lundqvist, ledande forskare på Institutet för hälsa och välfärd.

”Vi har redan tidigare sett tecken på att utvecklingen går neråt, men kriserna under de senaste åren har sannolikt gjort situationen ännu sämre”, säger Lundqvist.

Vadå Hälsosamma Finland?

Befolkningsundersökningen Hälsosamma Finland (Terve Suomi) utfördes mellan september 2022 och mars 2023.

61 600 personer som fyllt 20 år valdes slumpmässigt att delta i undersökningen.

Av dem deltog 46 procent i undersökningen.

Allt fler har självmordstankar

Som ett exempel har självmordstankarna ökat bland personer under 50 år. I undersökningen talade var åttonde person om att hen haft tankar om självmord, jämfört med var tionde person för fyra år sedan.

Dessutom använder allt fler sig av hälsovårdstjänster för mental ohälsa. Var femte kvinna i arbetsför ålder sade sig få hjälp för mental ohälsa, och motsvarande andel bland män var 12 procent.

Det är en ökning med fem respektive tre procentenheter från år 2018.

Svårt att få vård – och vården är otillräcklig

I undersökningen framkommer också att många anser att det är svårare än tidigare att få hälsovård och att den vård som erbjuds inte är tillräcklig.

Här finns det ändå stora regionala skillnader.

Situationen är mest utmanande i Norra Karelen, Mellersta Nyland och Kajanaland, där över 30 procent av invånarna tycker att de inte får tillräcklig läkarvård för sina behov.

Resultatet talar om situationen före social- och hälsovårdsreformen genomfördes.

Trots regionala skillnader har situationen ändå försämrats på så gott som alla välfärdsområden, konstaterar forskare Annamari Lundqvist.