Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera vittnesmål om osakligt beteende bland grundskolelärare: Tittas lärare såg på porr under lektionstid

En person i rosa ylletröja sitter och läser i en soffa.
Bildtext Titta är numera vuxen. I grundskolan tittade hennes lärare på porr under lektionstid. Minnet lever ännu starkt kvar hos henne.
Bild: Sakari Piippo / Yle

Lärares olämpliga beteende i skolor åtgärdas inte alltid. På grund av ämnets känsliga karaktär är det få elever som vågar prata om det, vilket gör det ännu svårare att ingripa.

I en skola i Östra Nyland har det i åratal talats om att en av lärarna tittade på vuxenunderhållning medan hen höll lektioner.

21-årige Titta är en av de som närvarade på en lektion när det skedde. Titta presenteras endast med hennes förnamn på grund av ämnets känsliga karaktär.

– Eleverna skrek ”Kolla! Läraren ser på porr”, säger Titta.

Till skillnad från de andra eleverna ville hon inte se vad som hände på lärarens skärm. Situationen kändes förvirrande för den då minderåriga Titta. Händelsen inträffade när hon gick i grundskolan.

– Jag undrade om det är okej och tillåtet för läraren att göra så. Jag förstod inte hur fel det var.

Nuori henkilö vaaleanpunaisessa villapaidassa selkä selin kameraan.
Bildtext Titta säger att lärarens beteende var obehagligt, och skapade en obekväm stämning.
Bild: Sakari Piippo / Yle

Endast en fjärdedel berättar för en vuxen

Enligt en undersökning som Yle Uutiset har gjort är liknande fall sällsynta, men besvärliga för skolor när de väl inträffar. Det är inte alla rektorer som går med på att erkänna att olämpligt beteende har inträffat i deras skola.

Enligt den senaste skolhälsoundersökningen som Institutet för hälsa och välfärd har gjort, så är det bara 25 procent av de åttonde- och niondeklassare som upplevt sexuella trakasserier eller våld som berättar om händelserna för en vuxen.

Läraren har en maktposition gentemot barnen, och eleverna kan vara rädda för vad som skulle hända om de tar upp händelsen. Således förblir en stor del av fallen obehandlade.

Liknande händelser, fall av misshandel och sexuella trakasserier kan resultera i att barn lämnas med ett trauma som följer dem livet ut. Det kan vara svårt att hantera, särskilt om det inträffade inte uppfyller den lagenliga definitionen av sexuella trakasserier.

Händelsen anmäldes, men sopades under mattan

Titta säger att hon kände en nervös stämning under lektionerna med just den här läraren, och att hon kände sig obekväm när hon deltog på hens timmar. Enligt Titta kunde läraren under lektionerna förödmjuka barnen på olika sätt, till exempel genom att skratta åt deras misstag.

Titta vittnar om att läraren ofta kollade konstigt på henne, och kom alldeles för nära. Ibland kändes det som om läraren tittade in i hennes skjorta.

– Engelska har alltid varit mitt favoritämne, men på den tiden ville jag alltid hoppa över det. Jag ville aldrig vara ensam med hen i klassrummet och jag ville aldrig be hen om hjälp. Vi våndades i klassen, säger Titta.

– Det engelska språket har alltid legat mig varmt om hjärtat, men den läraren förändrade allt. Det är fortfarande hen jag kommer att tänka på när jag pratar engelska.

Titta lämnade in ett skriftligt klagomål på lärarens beteende, men saken togs aldrig upp officiellt. Porrtittandet upphörde ändå på lektionstid.

Det är nu tio år sedan händelserna inträffade. Yle kontaktade rektorn som även var rektor när det inträffade, men hen förnekar att något sådant har skett.

Hälften av tonårsflickorna utsattes för sexuella trakasserier år 2021

Enligt en skolhälsoenkät, som Institutet för hälsa och välfärd har gjort, har hälften av flickorna och ungefär en fjärdedel av pojkarna i årskurs åtta, nio, och gymnasiet upplevt sexuella trakasserier under 2021. Gärningsplatser är exempelvis i skolan, på internet, där hobbyer utövas och i köpcentrum.

Yle har intervjuat flera olika personer som vittnar om liknande händelser som Titta. Tre före detta elever från tre separata skolor säger att de har sett en lärare titta på porr under lektionstid.

Ytterligare tre intervjuade vittnade om lärare som kommit till skolan med baksmälla och spritlukt.

Anonyymejä ihmisiä.

Den nya sexualbrottslagen ser allvarligt på osakliga kommentarer i skolan: “Ju yngre barnet är, desto lättare uppfylls brottet”

Sedan årsskiftet kan också osakliga kommentarer definieras som sexualbrott. I en skolmiljö är tröskeln låg för att en sexuell handling uppfyller förutsättningen för straffbarhet.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Titta näki, kun opettaja katsoi tunnilla pornoa – hän valitti käytöksestä rehtorille, mutta asiaan ei puututtu”.