Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Olkiluoto var tvungen att bromsa elproduktionen – elen är för billig

Uppdaterad 17.05.2023 17:07.
Foto av Olkiluoto 3 reaktorn som är röd och kantig med en cylinderformad stor silo i mitten som är silverfärgad.
Bildtext Det är sällsynt att kärnkraftverk i Finland bromsar elproduktionen, men fenomenet kan bli allt mera allmänt i framtiden.
Bild: Jari Pelkonen / Yle

Det är väldigt sällsynt att kärnkraftverk tvingas bromsa produktionen av el på grund av låga elpriser.

Olkiluotos tredje reaktor (OL3) har varit i bruk endast i några månader, och nu har man varit tvungen att minska avsevärt på elproduktionen.

Orsaken är att elpriset sjunkit för lågt, förklarar Johanna Aho, kommunikationschef på Industrins Kraft TVO.

– Elproduktionen måste vara lönsam för kärnkraftverk och då priserna sjunker särskilt lågt kan vi råka ut för situationer där också vi begränsar produktionen, säger Aho.

På onsdag natt gick börspriset på el på minus under flera timmar. Vanligtvis minskar man i Finland på elproduktionen genom att reglera produktionen av vattenkraft. På grund av översvämningar i Norra Finland har det varit svårt att minska på produktionen av vattenkraft.

Ovanligt att produktion på kärnkraftverk justeras

Kärnkraftverkets produktion justeras på basis av elmarknadens priser under flera dygn. Till exempel i Frankrike där största delen av elproduktionen är kärnkraft är det vanligare att produktionen justeras oftare.

När priserna på elmarknaden blir negativa justeras produktionen så att kärnkraftverken inte tvingas betala för sin egen produktion.

I framtiden kan kärnkraftverk tvingas justera produktionen allt oftare. Endast i år har 500 megawatt av ny vindkraft kommit på den finska marknaden, vilket betyder att priserna nu allt oftare kan sjunka till noll eller negativt.