Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över tusen ryssar som inte vill kriga väntar på asylbeslut i Finland

Tre personer står på en parkeringsplats med ryggarna mot kameran.
Bildtext Finland har mottagit drygt tusen ryska medborgare som flyr undan militärtjänstgöring.
Bild: Pavel Tabarchuk / EPA

Drygt tusen ryska medborgare som flytt undan inkallelse till armén väntar på asylbeslut i Finland. Liksom de övriga nordiska länderna inväntar Finland en sameuropeisk strategi om asylansökningarna.

Ansökningarna gällande skydd har framskridit men inga beslut om asyl har tills vidare fattats, säger Inrikesministeriets migrationsdirektör Sanna Sutter till STT.

Finland och de andra länderna i Norden har beslutat att invänta EU:s ståndpunkt i frågan. Finland tror ändå att beslut om ryssarnas öde kan fattas snabbt, så fort som det finns en sameuropeisk linje att följa.

Migrationsverket uppger att 1 109 ryska medborgare, i praktiken unga män, ansöker om asyl i Finland för att inte tvingas till militärtjänstgöring.

Det kan komma ett oönskat mejl

Totalt har 1 179 personer flytt till Finland efter president Vladimir Putins meddelande om partiell mobilisering.

Avsikten med mobiliseringen är att få fler soldater till kriget mot Ukraina.

I och med en lagändring i Ryssland kan värnpliktiga och reservister numera kallas in för uppbåd även elektroniskt. Tidigare måste kallelsen överräckas konkret till personen för kvittering, och det var lättare att hålla sig dold.

Den som får en inkallelse digitalt och vägrar infinna sig till tjänstgöring kan automatiskt påläggas förbud att lämna landet. Den efterspanade personens tillgångar kan också frysas.

Vill ha liknande regler i alla EU-länder

De nordiska länderna har sinsemellan diskuterat de ryska medborgarnas asylansökningar och beslutat att tills vidare invänta beslut från EU:s migrationsverk.

– Vi tar EU:s beslut gällande Ryssland till utgångspunkt i vårt beslutsfattande eftersom rörligheten inom EU ökar allt mer om ländernas linjer avviker väldigt mycket från varandra, säger Sutter.

För närvarande samlar migrationsmyndigheter i de olika EU-länderna in information om läget i Ryssland och diskuterar huruvida det är tryggt att återbörda personer som flyr undan militärtjänstgöring.

Enligt Sutter är Finland skyldigt att göra en grundlig asylutredning för de ryska medborgare som bett om skydd, precis som i andra asylansökares fall.

Källa: STT