Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Brorivning avbryts i Helsingfors – naturskyddsförening vill skydda bron

En cyklist kör under en stenbro.
Bildtext Bron vid Norra Järnvägsgatan, som är byggd i slutet av 1800-talet, behöver renoveras.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Bron under Mannerheimvägen behöver renoveras och planen var att göra det i samband med totalrenoveringen av gatan. Avbrottet kan innebära att renoveringsarbetena längs gatan förlängs.

Gång- och cykeltunneln Banan under Mannerheimvägen i Helsingfors stängde för trafik i måndags (15.5). Orsaken var att bron vid Norra Järnvägsgatan ska rivas och förnyas i samband med totalrenoveringen av Mannerheimvägen.

Nu avbryts arbetet vid bron efter ett beslut av NTM-centralen i Nyland. Det här efter att Helsingfors naturskyddsförening föreslår att bron skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Helsingfors stadsmuseum har instruerat planeringen av brorenoveringen och brons historia har beaktats i planeringen.

Risk att renoveringen skjuts fram

Bron under Mannerheimvägen är i risigt skick och bärigheten håller inte enligt kraven just nu. Bron är byggd i slutet av 1800-talet.

Enligt NTM-centralen kan behandlingen av naturföreningens förslag ta veckor eller till och med månader. Det här innebär att broreparationen möjligen inte hinner utföras i samband med renoveringen av Mannerheimvägen, utan kan i stället komma att genomföras i ett senare skede.

Staden beräknar att arbetena vid bron i samband med totalrenoveringen av Mannerheimvägen kan ta cirka åtta månader.

En reparation i ett senare skede kan i sin tur innebära nya avbrott för exempelvis spårvagnstrafiken längs gatan.

Diskussion om artikeln