Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm befarar att bygget av Smedsby bildningscampus fördröjs med minst ett år: ”Det är skoleleverna som lider”

Ingången till en skolbyggnad.
Bildtext Korsholms högstadium består av flera byggnader, där en del sjunger på allra sista versen.
Bild: Anne Teir-Siltanen/Yle

Att det blev en tvist kring upphandlingen av Smedsby bildningscampus innebär en smärre katastrof för Korsholms kommun, som kommer att förlora både tid och pengar. Men störst är förlusten för skoleleverna.

Nu har samhällsbyggnadsutskottet i Korsholm diskuterat hur man ska bemöta det besvär som hotar tidtabellen för Smedsby bildningscampus.

Det var förra veckan som det blev klart att en av anbudsgivarna i upphandlingen har lämnat in ett yrkande på upphandlingsrättelse till kommunen och ett besvär till marknadsdomstolen.

Det är samhällsbyggnadsutskottet som har haft hand om upphandlingen. Två slutliga anbud kom in, ett från Lujatalo Oy och ett från YIT Suomi Oy.

I poängsättningen landade Lujatalo på något fler poäng än YIT, och därmed gick entreprenaden till Lujatalo. Men YIT är missnöjda.

YIT hävdar att de i egenskap av en av landets ledande byggentreprenörer har kunnat ge lägsta möjliga prisnivå i sitt anbud.

Ryggsäckar ligger på ett golv och skolelever går förbi, det syns jeansklädda ben och gymnastikskor.
Bildtext Tvisten går ut över kommunens skolelever som tvingas vänta längre på nya, friska utrymmen, konstaterar samhällsbyggnadsutskottet.
Bild: Katja Halinen / Yle

YIT har jämfört de priser som de offererat med Lujatalos och menar att Lujatalos anbud innehåller för låga priser. Lujatalos pris för exempelvis planeringsarbete och arbeten samt material som hör till jordbyggnad, ligger på en nivå 18–36 procent under YIT:s egen.

YIT hävdar alltså Lujatalo inte använt sig av marknadsmässiga priser och därför vunnit upphandlingen på felaktiga villkor.

Kommunen: Vi har inte gjort något fel

Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är nu att behandla den upphandlingsrättelse som YIT kommit med. Utskottet ska även bemöta besväret som YIT lämnat in till Marknadsdomstolen.

Kenth Nedergård (SFP) är ordförande för samhällsbyggnadsutskottet och berättar att man under onsdagskvällens långa möte gick igenom upphandlingsdokumenten i detalj. På plats fanns även en jurist, som hunnit sätta sig in i fallet.

Tillsammans kom man fram till att kommunen inte har gjort något fel. Tvärtom så har man varit väldigt noggranna.

– Vi gjorde också en uppföljning efter att vi hade fått in offerterna. Vi kollade om anbudsgivarna uppfattat alla frågor rätt och att man faktiskt har offererat det vi frågat efter. Det intygade båda två, säger Nedergård.

Hur skulle det då vara möjligt för er som upphandlare att veta om ena partens pris är för lågt?

– Det hör inte till vår uppgift att spekulera i, det var vår jurist väldigt tydlig med. Vi ska utgå ifrån att de som ger offerter har räknat rätt.

Och så lågt är Lujatalos pris inte att kommunen borde ha varit misstänksamma på något vis, påpekar Nedergård.

Bygget riskerar bli fördröjt med minst ett år

Så vad kom man då fram till att man vill göra? Förkasta Lujatalos anbud och välja YIT istället? Nej, det ville man inte göra, säger Nedergård.

I stället beslöt man att man går vidare med upphandlingen, tar striden med YIT och hoppas att tvisten inte behöver bli längsta tänkbara.

– Behandlingstiden i Marknadsdomstolen ligger tyvärr på mellan 9 och 12 månader.

Personporträtt på man i vit kortärmad blus, han ler svagt och ser in i kameran. I bakgrunden Replot bro och glittrande hav.
Bildtext Det är väldigt synd att bygget av ett nytt campus fördröjs, tycker Kenth Nedergård (SFP) som leder samhällsbyggnadsutskottet.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Just nu får kommunen inte skriva under något avtal med någon entreprenör. Kommunen kunde välja att anhålla om ett så kallat verkställighetstillstånd från Marknadsdomstolen. Om domstolen beviljar ett sådant kunde man låta Lujatalo sätta spaden i marken med bara någon månads fördröjning från den ursprungliga tidtabellen.

Men den vägen innebär en ekonomisk risk för kommunen. Skulle YIT ändå vinna i domstolen kan kommunen tvingas gottgöra byggbolaget. Enligt uppgifter från juristen brukar en dylik gottgörelse landa på allt mellan 2 och 8 procent av totalentreprenaden som i det här fallet ligger i 30-miljonersklassen.

– Så vi kunde alltså bli tvungna att punga ut med åtskilliga miljoner i gottgörelse, säger Nedergård.

Den risken vågar kommunen inte ta, även om man har juristens bedömning om att upphandlingen är korrekt gjord. Istället hoppas man att YIT ska ändra sig efter att man tagit del av hur kommunen svarar på deras krav om upphandlingsrättelse.

– Då kan man hoppas att YIT bedömer att de inte kommer att ha framgång med sitt besvär och drar tillbaka det från domstolen.

Värsta tänkbara scenariot: Ny upphandling krävs

Men eländet slutar inte här, säger Kenth Nedergård. Om YIT faktiskt vill pröva ärendet i domstol så hinner offerterna löpa ut. Priserna i offerterna är giltiga i endast sex månader.

– Om vi inte har ett besked inom sex månader så behövs det då en ny diskussion. Vad har vi för kostnadsläge då? Är Lujatalo villiga att hålla kvar sitt anbud?

Värsta tänkbara scenariot är att en ny upphandling ska krävas. Oavsett hur det går så kommer kommunen att förlora både tid och pengar. Och störst är förlusten för skoleleverna, säger Nedergård.

– Det är ju nog skoleleverna som lider i det här fallet. Den här kampen mellan entreprenörerna går ut över dem.

Kommunen hade hoppats att man vid det här laget skulle ha undertecknat ett avtal. I juni skulle byggprojketet ha kunnat starta. Nu tvingas man ta sig en allvarlig funderare på vilka åtgärder som kommer att krävas istället.

Planerna för Smedsby bildningscampus är en komplicerad helhet, där en del av de nuvarande byggnaderna ska rivas, andra ska saneras och en del helt nya byggnader ska komma till. De lokaler som är i sämst skick går inte att låta stå som de är. En del elever i årskurs 7–9 mår dåligt av att vistas i lokalerna och vårdnadshavare har länge uttryckt oro.

– De här fastigheterna spelar på sista versen. Så en fråga vi nu också tvingas ta ställning till är hur mycket akuta åtgärder vi måste göra. Hur många hundratusen euro hamnar vi punga ut med i ersättande åtgärder som vi inte ens skulle vara intresserade av, frågar Nedergård.

Beslut har redan tidigare fattats om att skaffa två baracker och flytta undervisning till dem. Nu kan det kanske behövas fler baracker.

Nedergård konstaterar att YIT:s besvär orsakar väldigt mycket fnurra på tråden. Eftersom kommunen eller juristen man anlitat inte kan se att några fel begåtts i upphandlingen så känns det hela extra orättvist.

– Det verkar mer som en markering från YIT än som en skälig orsak till besvär. Man skulle ha kunnat låta bli att besvära sig. Det är vår fromma förhoppning att de drar tillbaka sitt besvär.

Diskussion om artikeln