Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Massiva byggprojekt förstör Ostasiens kuster – sand förbrukas i ohållbart stor skala

 En ny sandhög reser sig som en mur bredvid en by vid Malaysias sydkust. Höghusområdet ska förstoras så att det når nästan ända fram till byn.
Bildtext En ny sandhög reser sig som en mur bredvid en by vid Malaysias sydkust. Höghusområdet ska förstoras så att det når nästan ända fram till byn.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Otaliga asiatiska fiskare förlorar sitt levebröd när byggprojekt förorenar kustvattnen kring deras hemorter. I Malaysia lider ett unikt ursprungsfolk speciellt svårt av utvecklingen som också ger upphov till erosion vid kusterna.

Gammalmodiga pråmar passerar med jämna mellanrum en säregen by i det sydligaste Malaysia nära ekvatorn. En del av pråmarna är lastade med sand som används bland annat till att fylla igen havsområden för att skapa ny mark.

Också från byn kan man se en gigantisk, vidsträckt sandhög. Den uppstod för några år sedan när sand började tippas från pråmar på en sumpig strand bredvid byn.

Byn består dels av små och enkla trähus på landbacken och dels av hus byggda på pålar över havet. Det finns också en kiosk, en fiskrestaurang och en liten skola.

Flertalet av Zavier Paluns vänner vill bli fiskare. Han är orolig för deras framtid.
Bildtext Flertalet av Zavier Paluns vänner vill bli fiskare. Han är orolig för deras framtid.
Bild: Björn Ådahl /Yle

– Nästan alla elever kommer från byn, men de flesta tycker inte om att gå i skolan. De vill bli fiskare, för det är deras tradition, säger Zavier Palun som arbetar på byns fiskrestaurang.

Fångsterna räcker inte längre till

Liksom alla andra bybor hör Palun till folkgruppen seletar som bor vid kusterna i den sydligaste ändan av Malackahalvön i Malaysia. Seletar är ett av de 18 små ursprungsfolken som lever på halvön.

Ursprungsfolken har länge varit försummade. I snitt är de också Malaysias fattigaste invånare.

Majoriteten av yrkesfiskarna i Malaysia fiskar från små farkoster nära kusterna. Ungefär 200 000 malaysier livnär sig främst genom att fiska.
Bildtext Majoriteten av yrkesfiskarna i Malaysia fiskar från små farkoster nära kusterna. Ungefär 200 000 malaysier livnär sig främst genom att fiska.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Seletar är det enda ursprungsfolket på Malackahalvön som alltid främst har levt på fiske. Palun beklagar att fiskarnas fångster nu har minskat på ett alarmerande sätt.

– Det blir hela tiden allt svårare att fånga fisk. Det beror på all byggnadsverksamhet som pågår här omkring oss, förklarar han.

Framtiden ser dyster ut

Palun är nöjd med att han själv har valt att inte bli fiskare. I stället extraknäcker han på fiskrestaurangen för att beskosta sina studier vid en yrkesskola.

– Vi seletar har aldrig haft råd att skaffa oss trålare som kan föra fiskarna långt ut på havet. Förr fanns det så mycket fisk också nära kusten att vi fick stora fångster i våra nät, berättar han.

Seletarfolket har genomgående tagit skada av den storskaliga byggnadsverksamheten vid kusterna i det sydligaste Malaysia. Väldiga havsområden har fyllts igen för att skapa ny mark för att förstora hamnar och för att få till stånd utrymme för nya städer och stadsdelar.

Det varnas till och med för att seletarfolkets framtid nu är hotad. Fiskarna blir tvungna att överge sin livsstil i och med att de inte längre kan livnära sig genom att fiska.

– Fiskarna får nog kompensation, men summorna är så obetydliga att pengarna inte räcker ens för ett år. Vad ska de här människorna göra efter det, undrar regissören Andrew Ng som är aktiv inom en malaysisk naturskyddsförening.

Utvinningen av sand är fördärvlig

Ng betonar att utvecklingen inte bara går ut över seletarfolket. Havsområden ska nämligen fyllas igen på inte mindre än tjugo olika platser kring Malackahalvön.

Den splitternya staden Forest City i det sydligaste Malaysia har utrymme för 200 000 invånare. Samtliga höghus är uppförda på ett område som förr var hav.
Bildtext Den splitternya staden Forest City i det sydligaste Malaysia har utrymme för 200 000 invånare. Samtliga höghus är uppförda på ett område som förr var hav.
Bild: Björn Ådahl / Yle

– Det är ett svindlande stort antal. När jag fick reda på det frågade jag mig genast var all sand ska komma ifrån, berättar Ng som har gjort dokumentärfilmer om följderna av fyllningsprojekt vid kusterna.

Ng säger att enorma mängder sand och grus måste användas varje gång som ett havsområde fylls igen för att skapa ny mark. De här projekten ger oundvikligen upphov till miljöförstöring.

 Andrew Ng är medlem av en förening som är inriktad på att skydda Malaysias kuster. Han beklagar att makthavarna sällan tar miljöaktivisternas åsikter i beaktande.
Bildtext Andrew Ng är medlem av en förening som är inriktad på att skydda Malaysias kuster. Han beklagar att makthavarna sällan tar miljöaktivisternas åsikter i beaktande.
Bild: Björn Ådahl / Yle

– Sanden muddras i allmänhet från havsbottnen i närheten av kusten. Det leder till att näringskedjorna i havet rubbas, förklarar han.

Sand är en dyr handelsvara

Ng hänvisar till att det grundläggande födoämnet plankton försvinner när muddringen gör att havsvattnet blir grumligt och smutsigt. Det innebär i sin tur att fiskbestånden snabbt börjar minska.

Samtidigt uppstår det erosion på stränderna när vågor och tidvattnet suger bort sand för att fylla igen gropar som muddringen har skapat på havsbottnen. Ng säger att byggbolag dessutom gör sitt till för att försvåra erosionen genom att ta sand direkt från stränderna och från flodbankar.

 En ny ö har skapats i Malaysias näst största stad Georgetown. Ett byggbolag ämnar täcka den med tiotals höghus och annan bebyggelse.
Bildtext En ny ö har skapats i Malaysias näst största stad Georgetown. Ett byggbolag ämnar täcka den med tiotals höghus och annan bebyggelse.
Bild: Björn Ådahl / Yle

– Efterfrågan på sand har helt enkelt blivit ohållbart stor. Sand är nuförtiden ett synnerligen dyrt material, och här i Malaysia är tillgången också begränsad, konstaterar han.

Ng säger att malaysiska byggbolag måste köpa mer och mer sand från till exempel Kambodja och Indien. Han tillägger att kinesiska bolag i sin tur länge har exporterat sand i stor skala från Malaysia och andra länder i Sydostasien.

Betong är roten till det onda

Sand är en viktig beståndsdel också i betong och asfalt. Det har i hög grad bidragit till att handeln med sand har skjutit i höjden i synnerhet i Ostasien.

I Kina har förbrukningen av betong och asfalt nått rekordartade nivåer i och med att det jättelika landet har genomgått en aldrig förr skådad urbanisering. Otroligt nog har man under det gångna decenniet använt tre gånger mer betong i Kina än i USA under hela 1900-talet.

Följaktligen har det blivit svårare och svårare att få tag på sand. Ng säger att det nu också är så lönsamt att utvinna materialet att kriminella ligor har börjat göra pengar på det.

– Det är omöjligt att övervaka sandutvinningen. Polisen och kustbevakningen har inte tillräckliga resurser att göra det, påpekar han.

Aggressiva män på beskyddad strand

Ng konstaterar att den olagliga sandutvinningen ofta orsakar ännu värre miljöförstöring än den lagliga. FN:s miljöprogram UNEP beskriver mycket riktigt bolag som utvinner och säljer sand som en sandmaffia som kringgår miljölagarna i otaliga länder.

Det finns otaliga sandstränder vid Malaysias långa kuster. Det är förbjudet att använda dem som sandtag, men i avlägsna trakter struntar byggbolagen ofta i förordningarna.
Bildtext Det finns otaliga sandstränder vid Malaysias långa kuster. Det är förbjudet att använda dem som sandtag, men i avlägsna trakter struntar byggbolagen ofta i förordningarna.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Ng berättar att en naturskyddsförening nyligen fick reda på att ett bolag sysslade med olaglig sandutvinning på en beskyddad strand vid Malaysias västkust. Några medlemmar tog sig sedan tillsammans med ett par poliser till stranden för att stoppa arbetarna.

– Det visade sig att det var frågan om tuffa typer. De hotade med våld även om polisen var på plats, säger Ng.

Sammanstötningen slutade i varje fall med att polisen beslagtog arbetarnas grävskopa. Ng är ändå övertygad om att olaglig utvinning pågår på många andra platser utan att myndigheterna ingriper.

Öknarna inga räddare i nöden

Ng påpekar att det på sätt och vis är ironiskt att sand har blivit en dyr bristvara. I sig finns det nämligen ett överflöd av sand i öknarna på de olika kontinenterna.

Ökensanden kan dess värre inte användas för att göra till exempel betong eller när havsområden fylls för att skapa ny mark. Det beror på att vinderosionen gör att sandkornen i öknarna är så runda att de inte förenar med varandra tillräckligt bra.

Därför måste sanden tas från flodbankar, havsstränder och havsbottnen. Ng konstaterar att det inte bådar gott för framtiden.

På många ställen har vackra sandstränder redan slukats av havet. Det betyder att stränderna har förlorat sin förmåga att skydda kusten mot erosion.
Bildtext På många ställen har vackra sandstränder redan slukats av havet. Det betyder att stränderna har förlorat sin förmåga att skydda kusten mot erosion.
Bild: Björn Ådahl / Yle

– Förbrukningen av sand ökar ständigt här i Malaysia och i många andra länder i Ostasien. Dessutom väntas efterfrågan på sand stiga snabbt också i Indien i fortsättningen, säger han.

Enligt UNEP använder byggbolagen redan dubbelt så mycket sand och grus som alla världens floder sammanlagt spolar ut i havet. UNEP varnar för allvarliga konsekvenser ifall utvecklingen inte stoppas.